انجمن


مشکل در نمایش تصویر قالب میبو  (۳ نوشته)

 • AliReza Online

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۷ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۶ تیر ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۹

  سلام
  من از قالب میبو استفاده می کنم ولی در ستون دست رات میخوام تصاویر رو نشون بده ولی نمیده باید چه تغییری تو کد بدم.

  <?php get_header(); ?>
  <div id="content">
  
   <div class="feature clearfloat" id="lead">
  
    <?php
  // this is where the Lead Story module begins
    query_posts('showposts=1&cat=' . get_mimbo_option('leadstory')); ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to', 'mimbo'); ?> <?php the_title(); ?>">
    <?php
  // this is where the Lead Story image gets printed
    $image_url = get_mimbo_image_url(get_post_custom_values("Image"));
  // this checks to see if an image file exists
    if ($image_url) {
    ?>
    <img src="<?php echo $image_url; ?>" width="271" alt="" id="leadpic" />
    <?php } ?>
    </a>
    <h3>
  	<?php
  	// this is where the name of the Lead Story category gets printed
  	wp_list_categories('include=' . get_mimbo_option('leadstory') . '&title_li=&style=none'); ?></h3>
    <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to', 'mimbo'); ?> <?php the_title(); ?>" class="title">
    <?php
  // this is where the title of the Lead Story gets printed
  	the_title(); ?>
    </a>
    <?php
  // this is where the excerpt of the Lead Story gets printed
  	the_excerpt(); ?>
    <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to', 'mimbo'); ?> <?php the_title(); ?>"><?php _e('{More&raquo;}', 'mimbo'); ?></a>
    <?php endwhile; ?>
   </div><!--END FEATURE-->
  
   <div id="leftcol">
    <?php
  // this is where the Features module begins
  	query_posts('showposts=' . get_mimbo_option('features_count') . '&cat=' . get_mimbo_option('features')); ?>
    <h3><?php
  	// this is where the name of the Features category gets printed
  	wp_list_categories('include=' . get_mimbo_option('features') . '&title_li=&style=none'); ?></h3>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <div class="feature"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to', 'mimbo'); ?> <?php the_title(); ?>">
    <img src="<?php
  // this is where the custom field prints images for each Feature
  	 echo get_mimbo_image_url(get_post_custom_values("Image")); ?>" width="255" height="88" alt="" /></a><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" class="title">
    <?php
  // this is where title of the Feature gets printed
  	 the_title(); ?>&raquo;</a></div>
    <?php endwhile; ?>
   </div><!--END LEFTCOL-->
  
   <div id="rightcol">
    <?php
  // this is where you enter the IDs of which categories you want to display
  foreach (explode(',', get_mimbo_option('blurbs')) as $category) { ?>
    <div class="clearfloat">
     <?php query_posts('showposts=' . get_mimbo_option('blurbs_count') . "&cat=$category");
  	  $wp_query->is_category = false;
  		$wp_query->is_archive = false;
  		$wp_query->is_home = true;
  		 ?>
     <h3><a href="<?php echo get_category_link($category);?>"><?php
  	// this is where the name of each category gets printed
  	 single_cat_title(); ?></a></h3>
     <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
     <?php
  // this grabs the image url
  	$image_url = get_mimbo_image_url(get_post_custom_values("Image"));
  // this checks to see if an image file exists
  	if ($image_url) {
  ?>
     <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to', 'mimbo'); ?> <?php the_title(); ?>"><img src="<?php echo $image_url; ?>" width="51" height="51" alt="" /></a>
     <?php } ?>
     <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" class="title"><?php
  // this is where title of the article gets printed
  	 the_title(); ?>&raquo;</a>
     <?php the_excerpt(); ?>
     <br class="clearfloat" />
     <?php endwhile; ?>
    </div>
    <?php } ?>
   </div><!--END RIGHTCOL-->
  </div><!--END CONTENT-->
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  <?php get_footer(); ?>

  این سورس ایندکسمه. اینم ادرس سایتم
  http://picture.parsbox.com

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۶ تیر ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۰

  نیازی به تغییرات در کد نیست, باید از زمینه های دلخواه استفاده کنید
  http://www.persian-programming.com/articles/mimbo/

 • AliReza Online

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۷ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۶ تیر ۱۳۸۸ - ۱۹:۳۴

  من مطالبم از خوراک میاد

  میخوام تصاویری که توی نوشته هست تو اون قسمت نمایش داده بشه نع تصاویری که تو زمینه دلخواه است

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.