انجمن


آیا کسی به من کمک کی کند؟!  (۷ نوشته)

 • littleonion4344

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۳

  سلام به همه وردپرسی ها! کم کم دارم یه چیزایی یاد می گیرم. چه دنیاییه این وردپرس! یه دونه اس. من یه درخواست دارم، می دونم خیلی وقیحانه اس، ولی چیکار کنم گفتم سنگ مفت گنجیشک مفت! من یه قالب HTML دارم. یه دوستی لطف می کنه اینو واسم Convert کنه؟! ;-)

 • سزار

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۷۸
  تشکر شده: ۱۱۸ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۱

  لینک بزارید از صفحه html اگه دوستان تمایل داشته باشند براتون انجام میدن.
  شاد باشید. @},- ~O)

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۸

  بزار بیاد ببینیم وقت میشه یا نه :-?

 • mohsen3ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۵

  بهتره که یکی از قالبهای خود wp رو نگاه کنی و طبق همون قالب خودت رو آماده کنی. اینجوری خودت هم خیلی چیزا رو یاد میگیری. کاره سختی نیست

 • littleonion4344

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۰

  <html>
  <head>
  <script language="JavaScript1.2">
  
  //Highlight image script- By Dynamic Drive
  //For full source code and more DHTML scripts, visit http://www.dynamicdrive.com
  //This credit MUST stay intact for use
  
  function makevisible(cur,which){
  strength=(which==0)? 1 : 0.2
  
  if (cur.style.MozOpacity)
  cur.style.MozOpacity=strength
  else if (cur.filters)
  cur.filters.alpha.opacity=strength*100
  }
  
  </script>
  <link rel="SHORTCUT ICON" href="http://thunder.persiangig.com/image/System/Favicon.ico">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="description" content="طرفداران ایرانی هری پاتر">
  <meta name="keywords" content="هری پاتر , هری پاتر ,گالری عکس هری پاتر , انجمن هری پاتر , فاروم هری پاتر, قدیسان مرگ , قدیسان مرگ , اخبار هری پاتر , اخبار هری پاتر , تصاویر, تصاویر طرفداران هری پاتر , جام آتش , محفل ققنوس , زندانی آزکابان , حفره اسرار, سنگ جادو , تالار اسرار , هری , ویدا اسلامیه, هری, دنیل رادکلیف, دنیل رادكلیف, اما واتسون, اما واتسن, روپرت گرینت, روپرت گرینت, تام فلتون, دن ردکلیف">
  <meta name="robots" content="index,follow">
  <title>[cb:blog_page_title]</title>
  <style type="text/css">
  body {background:black;font-size:10pt;font-family:tahoma;text-align:center;line-height:150%}
  #link {width:740px;height:58px;margin-top:10px}
  #link .right{width:120px;height:58px;float:right;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/rlink.gif') no-repeat}
  #link .center{width:500px;height:58px;float:right;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/clink.gif') repeat-x;padding:20px 0 0 0}
  #link .left{width:120px;height:58px;float:right;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/llink.gif') no-repeat}
  #back {width:740px;margin-top:10px}
  #back .top{width:740px;height:34px;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/topback.gif') no-repeat}
  #back .main{width:740px;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/mainback.gif') repeat-y}
  #back .bottom{width:740px;height:35px;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/bottomback.gif') no-repeat}
  #right {width:180px;float:right;margin-right:12px;text-align:center;color:maroon;direction:rtl;background:#D7C08A}
  #right .head{width:180px;height:20px;border-bottom:1px dotted #8E6931;border-top:1px dotted #8E6931;color:#8A6121;font-size:9pt;text-align:right;padding:1px 23px 0 0;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/headbg.gif') no-repeat right;margin:8px 0 7px 0}
  #post {width:515px;float:left;margin-left:4px;text-align:justify;color:maroon;direction:rtl;background:#D7C08A}
  #post .head{width:515px;height:20px;border-bottom:1px dotted #8E6931;border-top:1px dotted #8E6931;color:#8A6121;font-size:9pt;text-align:right;padding:1px 23px 0 0;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/headbg.gif') no-repeat right;margin:8px 0 7px 0}
  .glow {width:100%;height:100%;FILTER: glow(Color=#8C6C40,Strength=8);color:#C6AD75;padding:7px 0 0 0}
  .SearchBox, .MailInput{width:150px;height:23px;border:3px double gray; color: #947E3F; font-family:Tahoma; font-size:11px ; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr='#BAA45F',EndColorStr='#E2D7B4')}
  .SearchBTN, .MailBTN, .PoolButton{margin:7px;height:25px;font-family: Tahoma;border:2px solid #CCCCCC ; font-size: 12px; color: #663300; background-color: #164371;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr='#E2D7B4',EndColorStr='#BAA45F')}
  a, a:link, a:visited{color:#663300;text-decoration:none}a:hover{color:#B75B00}</style>
  <style>
  a:hover{font-weight:bold; }
  </style>
  <style>
  <!--
  BODY{
  cursor: url("http://thunder.persiangig.ir/image/System/Hand.ani");
  }
  a:hover {
  cursor: url("http://thunder.persiangig.ir/image/System/Hand.ani");
  }
  -->
  </style>
  <STYLE>BODY {
  SCROLLBAR-FACE-COLOR: #D7C08A; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #75B00
  }
  </STYLE>
  </head>
  <body>
  <html>
  <head>
  <script language="JavaScript1.2">
  
  //Highlight image script- By Dynamic Drive
  //For full source code and more DHTML scripts, visit http://www.dynamicdrive.com
  //This credit MUST stay intact for use
  
  function makevisible(cur,which){
  strength=(which==0)? 1 : 0.2
  
  if (cur.style.MozOpacity)
  cur.style.MozOpacity=strength
  else if (cur.filters)
  cur.filters.alpha.opacity=strength*100
  }
  
  </script>
  <link rel="SHORTCUT ICON" href="http://thunder.persiangig.com/image/System/Favicon.ico">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="description" content="طرفداران ایرانی هری پاتر">
  <meta name="keywords" content="هری پاتر , هری پاتر ,گالری عکس هری پاتر , انجمن هری پاتر , فاروم هری پاتر, قدیسان مرگ , قدیسان مرگ , اخبار هری پاتر , اخبار هری پاتر , تصاویر, تصاویر طرفداران هری پاتر , جام آتش , محفل ققنوس , زندانی آزکابان , حفره اسرار, سنگ جادو , تالار اسرار , هری , ویدا اسلامیه, هری, دنیل رادکلیف, دنیل رادكلیف, اما واتسون, اما واتسن, روپرت گرینت, روپرت گرینت, تام فلتون, دن ردکلیف">
  <meta name="robots" content="index,follow">
  <title>[cb:blog_page_title]</title>
  <style type="text/css">
  body {background:black;font-size:10pt;font-family:tahoma;text-align:center;line-height:150%}
  #link {width:740px;height:58px;margin-top:10px}
  #link .right{width:120px;height:58px;float:right;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/rlink.gif') no-repeat}
  #link .center{width:500px;height:58px;float:right;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/clink.gif') repeat-x;padding:20px 0 0 0}
  #link .left{width:120px;height:58px;float:right;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/llink.gif') no-repeat}
  #back {width:740px;margin-top:10px}
  #back .top{width:740px;height:34px;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/topback.gif') no-repeat}
  #back .main{width:740px;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/mainback.gif') repeat-y}
  #back .bottom{width:740px;height:35px;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/bottomback.gif') no-repeat}
  #right {width:180px;float:right;margin-right:12px;text-align:center;color:maroon;direction:rtl;background:#D7C08A}
  #right .head{width:180px;height:20px;border-bottom:1px dotted #8E6931;border-top:1px dotted #8E6931;color:#8A6121;font-size:9pt;text-align:right;padding:1px 23px 0 0;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/headbg.gif') no-repeat right;margin:8px 0 7px 0}
  #post {width:515px;float:left;margin-left:4px;text-align:justify;color:maroon;direction:rtl;background:#D7C08A}
  #post .head{width:515px;height:20px;border-bottom:1px dotted #8E6931;border-top:1px dotted #8E6931;color:#8A6121;font-size:9pt;text-align:right;padding:1px 23px 0 0;background:url('http://parsitheme.persiangig.com/template/mihanblog/hpotter/headbg.gif') no-repeat right;margin:8px 0 7px 0}
  .glow {width:100%;height:100%;FILTER: glow(Color=#8C6C40,Strength=8);color:#C6AD75;padding:7px 0 0 0}
  .SearchBox, .MailInput{width:150px;height:23px;border:3px double gray; color: #947E3F; font-family:Tahoma; font-size:11px ; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr='#BAA45F',EndColorStr='#E2D7B4')}
  .SearchBTN, .MailBTN, .PoolButton{margin:7px;height:25px;font-family: Tahoma;border:2px solid #CCCCCC ; font-size: 12px; color: #663300; background-color: #164371;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr='#E2D7B4',EndColorStr='#BAA45F')}
  a, a:link, a:visited{color:#663300;text-decoration:none}a:hover{color:#B75B00}</style>
  <style>
  a:hover{font-weight:bold; }
  </style>
  <style>
  <!--
  BODY{
  cursor: url("http://thunder.persiangig.ir/image/System/Hand.ani");
  }
  a:hover {
  cursor: url("http://thunder.persiangig.ir/image/System/Hand.ani");
  }
  -->
  </style>
  <STYLE>BODY {
  SCROLLBAR-FACE-COLOR: #D7C08A; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #75B00; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #75B00
  }
  </STYLE>
  </head>
  <body>
  <script type="text/javascript" src="http://iransvote.com/js/iransvote_left.js" language="javascript"></script>
  <div id="banner">
  <div class="center">
   <div class="glow" style="width: 733px; height: 300px">
  <img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Thunder_Banner_2.jpg" width="723" height="290" alt="هاگوارتز فارسی"><br>
   </div></div><div class="left"></div></div>
  <div id="link"><div class="right"></div>
  <div class="center" style="color: #800000; font-size: medium"><font size="3" face="Tahoma">
     <marquee scrolldelay="10" scrollamount="2" direction="right" style="font-family: an">...تا عشق و امید هست، چه باک از بوسه دیوانه سازان....</marquee></font><br><br></div><div class="left"></div></div>
  <div id="back">
  <div class="top"></div>
  <div class="main">
  <div id="right" style="width: 162px; height: 3299px">
  <script language="javascript" src="http://justpersian.net/webtools/date/date.php?type=1"></script>
  <div class="head">حمایت می کنم</div>
  <p>
  <img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/I_Love.JPG" width="149" height="100"></p>
  <p><span lang="fa">
  <a title="ما همه ندا هستیم!" href="http://www.weareallneda.com">ما همه ندا
  هستیم!</a></span></p>
  <div class="head">نقشه کاغذ پوستی</div>
  [cb:blog_logo]<br>
  <p style="margin-right:7px">
  <a title="RSS" href="http://www.thunder.mihanblog.com/post/rss">
  <img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Rss.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>
  <a title="ATOM" href="http://www.thunder.mihanblog.com/post/atom">
  <img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Atom.gif"></a></p>
  <a title="برگ اول" href="http://www.persian-hogwarts.ir">برگ اول</a><br />
  <font color="#BA953F">₪-------------------₪</font><br />
  <script src=http://blogers.ir/cod/yahoo-status/24/index.php?id=forgotten_1992 language=javascript></script>
  </center>
  <p><a href="[cb:blog_contact_href]">ارتباط با من</a></p>
  <font color="#BA953F">₪-------------------₪</font></p>
  <a title="هاگوارتز فارسی" href="http://www.persian-hogwarts.ir">
  <img src="http://thunder.persiangig.com/image/thunder_logo_2.GIF" border="0" width="120" height="60"></a><center>
  <textarea style="border: 1px none ; background-image:url('http://www.mihanblog.com/public/public/mihan_files/files/InputBG.gif')" name="S1" rows="1" cols="13" dir="ltr" name="Logo_Code"><a title="هاگوارتز فارسی" href="http://www.persian-hogwarts.ir">
  <img src="http://thunder.persiangig.com/image/thunder_logo_2.GIF" border="0"></a>
  </textarea><p><span lang="fa"><font size="1">در صورت تمایل برای تبادل لینک یا
  لوگو ، لینک یا لوگوی وبلاگ را با عنوان &quot; ۞ هاگوارتز فارسی ۞ &quot; در سایت یا وبلاگ
  خود قرار دهید و به من اطلاع دهید تا در اسرع وقت متقابلا این کار انجام شود</font></span></p>
  </center></p>
  <div class="head">زبان های دیگر کاغذ پوستی</div>
  <center>
  
  <a title="انگلیسی" href="http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http://www.persian-hogwarts.ir/&langpair=fa|en">
  <img border="0" style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/United%20Kingdom.png" width="24" height="24"></a>&nbsp;
  <a title="اسپانیولی" href="http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http://www.persian-hogwarts.ir/&langpair=fa|es">
  <img border="0"style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Spain.png" width="24" height="24"></a>&nbsp;
  <a title="عربی" href="http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http://www.persian-hogwarts.ir/&langpair=fa|ar">
  <img border="0" style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Saudi%20Arabia.png" width="24" height="24"></a>&nbsp;
  <a title="ایتالیایی" href="http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http://www.persian-hogwarts.ir/&langpair=fa|it">
  <img border="0" style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Italy.png" width="24" height="24"></a>&nbsp;
  <a title="آلمانی" href="http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http://www.persian-hogwarts.ir/&langpair=fa|de">
  <img border="0" style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Germany.png" width="24" height="24"></a></center>
  <div class="head">بایگانی</div>
  &nbsp;.:: جادوگران ::.<br />
  <cb:block_author><cb:loop_author><a href="[cb:author_href]">
  [cb:author_photo_small] [cb:author_name] ([cb:author_post_count]</font>)</a><br /></cb:loop_author></cb:block_author><font color="#BA953F">
  ₪-------------------₪</font><br />
  &nbsp;.:: قدح اندیشه ماهانه ::.<br />
  <cb:block_blog_archive><cb:loop_blog_archive><a href="[cb:blog_archive_href]">
  [cb:blog_archive_text] ([cb:blog_archive_post_count]</font>)</a><br /></cb:loop_blog_archive></cb:block_blog_archive><font color="#BA953F">
  ₪-------------------₪</font><br />
  &nbsp;.:: قدح اندیشه موضوعی ::.<br />
  <cb:block_blog_category><cb:loop_blog_category><a href="[cb:blog_category_href]">
  [cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count]</font>)</a><br /></cb:loop_blog_category></cb:block_blog_category><font color="#BA953F">
  ₪-------------------₪</font><br />
  &nbsp;.:: قدح اندیشه صفحه ای ::.<br />
  <cb:block_pages><cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a> </cb:loop_pages></cb:block_pages>
  
  <cb:block_extrapage>
  <div class="head"><span lang="fa">کاغذ های چرکنویس</span>
  	<img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/New2.gif"></div>
  <p><cb:loop_extrapage>
  <a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a><br></cb:loop_extrapage>
  </p></cb:block_extrapage>
  
  <div class="head"><span lang="fa">بیرون هاگوارتز</span></div>
  &nbsp;.:: کوچه دیاگون ::.<p>
  <cb:block_link><cb:loop_link> - <a target="_blank" href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]">
  [cb:link_text]</a><br></cb:loop_link><a href="[cb:link_full_list_href]">
  <font size="1">همه اقلام</font></a>
  </cb:block_link></p>
  <p><font color="#BA953F">
  ₪-------------------₪</font><br />
  &nbsp;.:: بروبچه های هاگوارتز ::.<br /></p>
  <p align="center"><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="1" height="200" scrollamount="1" width="142"><center><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt"><cb:block_linkdaily><cb:loop_linkdaily><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]">[cb:linkdaily_text]</a><br>
  </cb:loop_linkdaily></marquee></p>
  <p align="center"><font size="1"><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه
  شاگردان هاگوارتز</a><br>
  <a href="[cb:linkdaily_new_href]">ثبت نام شاگرد جدید</a></font>
  </cb:block_linkdaily></p>
  <div class="head">خبرنامه<span lang="fa"> </span>
  
  <cb:block_extrapage>
  	<img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/New2.gif"></cb:block_extrapage></div>
  <form action="http://www.webgozar.com/nletter/a.aspx" target=_blank onsubmit="return sp(this);" name=wfrm method=post><p align=center dir=rtl>
  	<span lang="fa"><font size="1">برای اطلاع از آخرین اخبار وبلاگ، ابتدا نام و
  	سپس ایمیل خود را وارد کنید :</font></span></p>
  	<p align=center dir=rtl><input class=txts type=text name="wgname"><br><input class=txts type=text name="wgemail"><br><input type=hidden value="304109" name="code"><input type="radio" id=c1 value="1" checked="true" name="R1" checked=true><font class=txtb><label for="c1">عضویت</label><input type="radio" id=c2 value="0" name="R1"><label for="c2">لغو
  	عضویت</label><br>
  	<input type=submit class=txts value="ارسال به خبرنامه" style="font-family: Tahoma; color: #800000"></font><script language="javascript" src="http://webgozar.ir/scs/n2.js"></script><script language="vbscript" src="http://webgozar.ir/scs/n1.vbs"></script></p></form>
  <div class="head">امكانات</div>
  .:: <span lang="fa">جستجو ::.</span><br /><cb:block_search><input class="SearchBox" type="text" name="search_text"><br /><input class="SearchBtn" type="submit" value="[cb:search_button_text]"></cb:block_search><div class="head">
  نظرسنجی</div>
  <cb:block_poll><font color="#663300">[cb:poll_question]</font><br />
  <cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
  <input class="PoolButton" type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></cb:block_poll>
  <div class="head">
  	سرسرای ورودی<span lang="fa">
  	<img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/New2.gif" width="28" height="11"></span></div>
  <span lang="fa"><font size="1">در این قسمت می توانید به صحبت با یکدیگر بپردازید.
  خواهشا از گفتن الفاظ رکیک و دور از شان خودداری کنید</font></span><p>
  <font size="5"><span lang="fa"><a href="http://www.persian-hogwarts.ning.com">
  ورود</a></span></font></p>
  <div class="head">تقویم</div>
  <script language="javascript" src="http://www.dementor.ir/output/?id=cal&mode=2" type="text/javascript"></script>
  <div class="head">آخرین اخبار</div>
  <script language="javascript" src="http://www.dementor.ir/output/?id=all&items=5" ></script>
  <cb:block_blog_tag_cloud>
  <div class="head">ابر برچسب ها</div>
  <p><cb:loop_blog_tag_cloud><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
      [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud>
  </p></cb:block_blog_tag_cloud>
  <div class="head">جادوگران دیگر</div>
  <p><a title="هاگوارت 2007" href="http://www.hogwart2007.blogfa.com">
  <img style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)" border="0" src="http://dc146.4shared.com/img/116250021/acfdfd98/_3__Untitled-1.gif"></a></p>
  <div class="head">تبلیغات</div>
  <p><center><a href='http://www.irlinkdir.com?linkid=6128' ><img alt='سایت تبادل لینک خودکار' src='http://irlinkdir.com/GIF/30.gif' border="0" /></a></center></p>
  <center><script type="text/javascript" src="http://www.oxinads.com/displayts.php?n=50&width=140&height=500&uid=16202&pic=8&catid=3&lc=663300&hc=B75B00&vc=336600&bc=D7C08A&sc=D7C08A&mc=D7C08A"></script></center>
  <div class="head">آمار کاغذ پوستی</div>
  <p style="text-align:right;margin-right:7px">
  <cb:block_stat>
  امروز : <font color="#663300">[cb:blog_today_date]</font><br />
  بازدیـدهای امروز : <font color="#663300">[cb:stat_today_view]</font><br />
  بازدیـدهای دیروز : <font color="#663300">[cb:stat_yesterday_view]</font><br />
   افسون های ارسالی : <font color="#663300">[cb:stat_total_post]</font><br />
  بازدیدهای كل : <font color="#663300">[cb:stat_total_view]</font><br />
   آخرین بازدید : <font color="#663300">[cb:stat_last_view_date]</font><br />
   آخرین بروز رسانی : <font color="#663300">[cb:stat_modify_date]</font>
  </cb:block_stat></p>
  <p>
  <p><center><script src="http://www.widgeo.net/compteur.php?c=flash&adult=1&cat=ados&id=1171260&bg=D7C08A&txt=663300"></script></center></p>
  <p><center><script src="http://www.widgeo.net/pr/pagerank.php?url=http://www.thunder,mihanblog,com&adult=1&cat=ados"></script></center>
  <p><center><script src="http://www.widgeo.net/pr/pagerank.php?url=http://www.persian-hogwarts.ir&adult=1&cat=ados"></script></center></p>
  <center><a href="http://technorati.com/faves?sub=addfavbtn&add=http://thunder.mihanblog.com"
  <img src="http://static.technorati.com/pix/fave/btn-fave2.png" alt="این کاغذ پوستی را به علاقه مندی های تکنوراتی اضافه کنید" border="0" /></a></center></p>
  <p><center><a onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?wt=nw&amp;pub=littleonion_4344&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title), 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no,screenX=200,screenY=100,left=200,top=100'); return false;" title="این کاغذ پوستی را صفحه خانگی خود کنید و به اشتراک بگذارید" target="_blank" href="http://www.addthis.com/bookmark.php"><img src="http://s9.addthis.com/button0-bm.gif" width="83" height="16" border="0" alt="این کاغذ پوستی را صفحه خانگی خود کنید و به اشتراک بگذارید" /></a></center></p>
  <br>[cb:blog_script]</center><!--end right --></div>
  <div id="post">
  <div class="head">
   <p style="text-align: center"><span lang="fa"><font size="2">۞ اطلاعیه وبلاگ ۞</font></span></div>
  <p style="text-align: center"><span lang="fa">با سلام خدمت شما هری پاتریست عزیز،
  امیدوارم اوقات خوشی را در این وبلاگ سپری کنید.</span></p>
  <p style="text-align: center"><span lang="fa">اگر می خواهید از اخبار جدید آگاه
  شوید، به قسمت <b>&quot;آخرین اخبار&quot; </b>و<b> &quot;خبرنامه&quot; </b>مراجعه کنید.</span></p>
  <p style="text-align: center"><span lang="fa">استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر
  نام <b><a title="هاگوارتز فارسی" href="http://www.thunder.mihanblog.com">
  هاگوارتز فارسی</a></b> مجاز می باشد.</span></p>
  <p style="text-align: center"><span lang="fa">برای ارتباط با وبلاگ <b>
  <font color="#FF0000">فقط</font></b> از قسمت <b>&quot;ارتباط با من&quot;</b> در نقشه کاغذ
  پوستی یا <b>&quot;جغد&quot;</b> در انتهای هر پست استفاده کنید.</span></p>
  <p style="text-align: center"><b><span lang="fa"><font size="2" color="#FF0000">
  به دلیل اینکه اینجانب، مدیر وبلاگ، امسال کنکوری هستم، وبلاگ از امروز، 5 مرداد،
  در تابستان دیر به دیر آپدیت خواهد شد و احتمالا از اول مهر تا سال آینده، بعد از
  کنکور با شما خداحافظی خواهم کرد...</font></span>
  </b></p>
  <p style="text-align: center">
  <font color="#0000FF"><b>
  <font size="2">برای مشاهده بهتر وبلاگ از اینترنت اکسپلورر استفاده کنید<span lang="fa">.</span></font></b></font></p>
  <p style="text-align: center"><span lang="fa"><font size="4">برای ورود به وبلاگ
  می توانید از آدرس جدید استفاده نمایید.</font></span></p>
  <p style="text-align: center"><font size="6">
  <a title="دامنه اصلی هاگوارتز فارسی" href="http://www.persian-hogwarts.ir">
  http://www.persian-hogwarts.ir&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
  <p style="text-align: center">
  <font size="4" color="#00FF00">
  <font color="#0000FF">
  <img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/New2.gif" width="28" height="11">
  </font>
  <a title="ورود به سرسرای ورودی" href="http://www.persian-hogwarts.ning.com/">
  <font color="#0000FF">ورود به سرسرای ورودی</font></a><span lang="fa">
  <img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/New2.gif" width="28" height="11"></span></font></p>
  <center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" > <param name="movie" value="http://www.oxinads.com/images/tablighat/1215846899_oxinads-crazy-468-60-1.swf" > <param name="quality" value="best" > <param name="bgcolor" value="#ffffff" > <PARAM NAME=FlashVars VALUE="clickTAG=http://www.oxinads.com/?i=16202"> <embed src="http://www.oxinads.com/images/tablighat/1215846899_oxinads-crazy-468-60-1.swf" FlashVars="clickTAG=http://www.oxinads.com/?i=16202" quality="best" bgcolor="#ffffff" width="468" height="60" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" > </embed></object></center>
  <div id="post">
  <cb:block_post><cb:loop_post>
  <div class="head">[cb:post_title]</div>
  <p style="color:#663300;font-size:8pt;font-weight:bold">زمان ارسال افسون :
  [cb:post_create_date] - [cb:post_create_time]</p>
  
  <p>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br />[cb:post_continue_link]</p>
  <cb:block_post_tag><br>
              برچسب ها:
              <cb:loop_post_tag>
                <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
              </cb:loop_post_tag>
            </cb:block_post_tag>
            <cb:block_post_related_link><br>
  
              دنبالک ها:
              <cb:loop_post_related_link>
                <a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
              [cb:post_related_link_name]</a>،
              </cb:loop_post_related_link>
            </cb:block_post_related_link>
  <p style="text-align: left">
  <a  target="_blank"
  href="http://donbaleh.com/submit.php?url=[cb:blog_full_address]/[cb:post_href]&subject=[cb:post_title]">
  <img alt="دنباله" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Donbaleh.jpg" style='border: none; padding: 0px'/><span style="text-decoration: none">&nbsp;
  </span>
  </a>
  <a  target="_blank"
  href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp;
  url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]">
  <img alt="بالاترین" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Balatarin.png" style='border: none; padding: 0px'/></a><cb:block_post><cb:loop_post><a  target="_blank"
  href="http://donbaleh.com/submit.php?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&subject=[cb:post_title]"><span style="text-decoration: none">&nbsp;
  </span>
  </a>
  <a  target="_blank"
  href="http://www.cloob.com/share/link/add?
  url=[cb:blog_full_address]/[cb:post_href]&title=[cb:post_title]">
  <img alt="کلوب 100 درجه" src="http://static.cloob.com//public/images/icon/100c.gif" style='border: none; padding: 0px'/>
  </a>
  </p>
  <p style="text-align:center">
  [ جادوگر : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a> ][ موضوع
  افسون : <cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
  [cb:post_category_name]</a> , </cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
  ]<br />
  [ جغد<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]"> [ [cb:post_comment_count]
  ]</a> ][ <a href="[cb:post_href]">
  لینک ثابت مطلب</a> ] [ <a href="javascript:scroll(0,0);">بالای صفحه</a> ]</p>
  <script type="text/javascript" src="http://www.oxinads.com/showbanneri.php?a=MQ==&bs=Nw==&s=NDY4eDYw&c=5f315f325f355f375f395f&u=16202&row=1&col=1"></script>
  </cb:loop_post></cb:block_post>
  
  <cb:block_general_list>
  <div class="head">لیست</div>
  <p>
  <cb:loop_general_list>
          <a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">
        [cb:general_list_text]</a><br>
        </cb:loop_general_list>
  </cb:block_general_list>
  
  <div class="head">افسون های گذشته</div>
  <p style="margin:8px"><cb:block_blog_recent_post><cb:loop_blog_recent_post>» <a href="[cb:blog_recent_post_href]">
  [cb:blog_recent_post_text]</a><br /></cb:loop_blog_recent_post></cb:block_blog_recent_post></p>
  <!--end post --></div>
  <!--end main --></div>
  <div class="bottom"></div>
  <!--end back --></div>
  <p><img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/PB.JPG" width="500" height="60"></p>
  </font></div>
  <p><font color="#FFFFFF" style="font-size: 8.2pt">Copyright © 2004 - 2009
  <a title="هاگوارتز فارسی" href="http://www.persian-hogwarts.ir/">
  <font color="#FFFFFF">Persian Hogwarts</font></a> ® All rights reserved.<br>
  <font color="#FFFFFF">
  <a title="هاگوارتز فارسی" href="http://www.persian-hogwarts.ir/">
  <font color="#FFFFFF">PERSIAN-HOGWARTS.IR</font></a></font> is an unofficial
  Harry Potter fan weblog. &quot;Harry Potter&quot;,&quot;Hogwarts&quot; and all other proper names
  from the<br>
  Harry Potter book series are trademarks of Joanne Kathleen Rowling and the Time
  Warner Entertainment Company, L.P.<br>
  All images and material related to the J.K. Rowling novels is copyright
  Scholastic Books (US), Tandis Publication (IR)<br>
  and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the Harry Potter films
  is copyright Warner Bros.</font></p>
  <p><font color="#FFFFFF"><span style="font-size: 8.2pt">Template Edited By :
  <a title="بلاگ اسکین" href="http://www.blogskin.ir"><font color="#FFFFFF">
  BLOGSKIN.IR</font></a></span></font></p>
  <P align=center>
  <p><font color="#FFFFFF" style="font-size: 8.2pt">Powered By :
  <a title="میهن بلاگ" href="http://www.mihanblog.com"><font color="#FFFFFF">
  MIHANBLOG.COM</font></a></font></p>
  <style>
  <!--
  .tablighat { font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #663300; text-decoration: none;
  border: 1px dotted #663300; padding-left: 5; padding-right: 5;
  background-color: #D7C08A }
  .text { border:1px solid #bdb6b0; FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND-IMAGE: url('http://mohsendavari.persiangig.com/ghaleb/html/4.gif'); FONT-FAMILY: Tahoma }
  -->
  </style>
  <b>
  <script>
  //Specify rate of display (1/freq)
  var freq=1
  
  var random_num=Math.floor(Math.random()*freq)
  //if (random_num==0)
  //window.onload=initbox
  
  var ie=document.all
  var dom=document.getElementById
  var ns4=document.layers
  var calunits=document.layers? "" : "px"
  
  var bouncelimit=40//(must be divisible by 8)
  var direction="up"
  
  function initbox(){
  if (!dom&&!ie&&!ns4)
  return
  crossobj=(dom)?document.getElementById("dropin").style : ie? document.all.dropin : document.dropin
  scroll_top=(ie)? truebody().scrollTop : window.pageYOffset
  crossobj.top=scroll_top-250+calunits
  crossobj.visibility=(dom||ie)? "visible" : "show"
  dropstart=setInterval("dropin()",50)
  }
  function dropin(){
  scroll_top=(ie)? truebody().scrollTop : window.pageYOffset
  if (parseInt(crossobj.top)<170+scroll_top)
  crossobj.top=parseInt(crossobj.top)+40+calunits
  else{
  clearInterval(dropstart)
  bouncestart=setInterval("bouncein()",50)
  }
  }
  function bouncein(){
  crossobj.top=parseInt(crossobj.top)-bouncelimit+calunits
  if (bouncelimit<0)
  bouncelimit+=8
  bouncelimit=bouncelimit*-1
  if (bouncelimit==0){
  clearInterval(bouncestart)
  }
  }
  function dismissbox(){
  if (window.bouncestart) clearInterval(bouncestart)
  crossobj.visibility="hidden"
  }
  function truebody(){
  return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
  }
  </script>
  <div id="dropin" style="position:absolute;visibility:hidden;left:280;top:94;width:438; height:99">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
  <tr>
  <td class="tablighat" dir="rtl">
  <p dir="rtl"><span><strong>
  <a href="#" onClick="dismissbox();return false" style="text-decoration: none">
  <font color="#B75B00">[x]</font></a> </strong></span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="tablighat" width="100%" dir="rtl">
  <script>initbox()</script>
  <p dir="rtl" align="right">
  به یک جادوگر جدید جهت نویسندگی در کاغذ پوستی و یک جادوگر جهت همکاری در رابطه با
  سرسرا (انجمن) نیازمندیم. اگر علاقه مند به همکاری هستید، از طریق جفد الکترونیکی
  با من در جریان بگذارید
  <p><center><img border="0" src="http://thunder.persiangig.com/image/System/Email.png" alt="جغد الکترونیکی من"></center></p>
  <p><center><script type="text/javascript" src="http://www.mypagerank.net/services/starrating/rating.php?rid=41276870791912981f4806aceb22950683fa9e537d420654435f6cf270f41e7c5d6dc9dbad0ae0c94837a257&rima=6"></script></center></p>
  <p><center>WWW.PERSIAN-HOGWARTS.IR</center></p>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <bgsound src="http://www.thunder.persiangig.com/audio/4.mid" loop="1">
  <p><center><script language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1313687&t=counter"></script></center></p>
  <p><center><script language='javascript' type='text/javascript' src='http://www.persianstat.ir/service/stat.js'></script><script language='javascript' type='text/javascript'>
  persianstat(10094880, 0);
  </script></center></p>
  </body>
  </html>
 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۷

  اخطار: کاربر محترم٬ برای موضوعاتی که ایجاد می‌کنید باید عنوانی انتخاب کنید که در اتباط با محتوای موضوع باشد.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  vbiranroshan
 • littleonion4344

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۴۷

  دوستان من همچنان منتظرم... @},-

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.