انجمن


وجود تیتر و عدم نمایش آن  (۱۰ نوشته)

 • mghaffari49

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۲
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۱:۳۶

  سلام

  می‌خواستم بپرسم که آیا امکانش هست وبلاگ من تیتر داشته باشه و در مرورگر نشون داده بشه،اما این تیتر و معرفی کوتاه در سربرگ وبلاگ نشون داده نشه؟

  با سپاس

 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۵

  بله. شما می بایست کدهای زیر که اکثر مواقع در فایل header.php قرار دارد را حذف نمایید:

  <?php bloginfo('name'); ?>
  <?php bloginfo('description'); ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mghaffari49
 • mghaffari49

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۲
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۵:۴۷

  این کدها رو حذف کردم اما وبلاگ بهم ریخت و صفحات به کناره‌های راست و چپ مرورگر چسبیدند.
  در ضمن،منظور من این بود که بشه بجای تیتر و معرفی کوتاه،یه لوگو رو جایگزین کرد.حالا با این شرایط باز هم راه حلی هست؟

 • محسن غیاثی

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۹۲۷
  تشکر شده: ۱۱۰۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۸

  سلام دوست عزیز
  محتویات فایل هدر رو بذارین لطفا

 • mghaffari49

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۲
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۲:۰۱

  محتویات هدر تقدیم به شما:)
  البته هدف من این است که یک بنر HTML را بجای تایتل و معرفی کوتاه وبلاگ قرار دهم در حالیکه مرورگر قادر به نشان دان تایتل وبلاگ باشد:

  <!-- header START -->
  <div id="header">
  
  	<!-- banner START -->
  	<?php if( $options['banner_content'] && (
  		($options['banner_registered'] && $user_ID) ||
  		($options['banner_commentator'] && !$user_ID && isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH])) ||
  		($options['banner_visitor'] && !$user_ID && !isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH]))
  	) ) : ?>
  		<div class="banner">
  			<?php echo($options['banner_content']); ?>
  		</div>
  	<?php endif; ?>
  	<!-- banner END -->
  
  	<div id="caption">
  		<h1 id="title"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
  		<div id="tagline"><?php bloginfo('description'); ?></div>
  	</div>
  
  	<div class="fixed"></div>
  </div>
  <!-- header END -->
  
  <!-- navigation START -->
  <div id="navigation">
  	<!-- menus START -->
  	<ul id="menus">
  		<li class="<?php echo($home_menu); ?>"><a class="home" title="<?php _e('Home', 'inove'); ?>" href="<?php echo get_settings('home'); ?>/"><?php _e('Home', 'inove'); ?></a></li>
  		<?php
  			if($options['menu_type'] == 'categories') {
  				wp_list_categories('title_li=0&orderby=name&show_count=0');
  			} else {
  				wp_list_pages('title_li=0&sort_column=menu_order');
  			}
  		?>
  		<li><a class="lastmenu" href="javascript:void(0);"></a></li>
  	</ul>
  	<!-- menus END -->
  
  	<!-- searchbox START -->
  	<div id="searchbox">
  		<?php if($options['google_cse'] && $options['google_cse_cx']) : ?>
  			<form action="http://www.google.com/cse" method="get">
  				<div class="content">
  					<input type="text" class="textfield" name="q" size="24" />
  					<input type="submit" class="button" name="sa" value="" />
  					<input type="hidden" name="cx" value="<?php echo $options['google_cse_cx']; ?>" />
  					<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
  				</div>
  			</form>
  		<?php else : ?>
  			<form action="<?php bloginfo('home'); ?>" method="get">
  				<div class="content">
  					<input type="text" class="textfield" name="s" size="24" value="<?php echo wp_specialchars($s, 1); ?>" />
  					<input type="submit" class="button" value="" />
  				</div>
  			</form>
  		<?php endif; ?>
  	</div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  	var searchbox = MGJS.$("searchbox");
  	var searchtxt = MGJS.getElementsByClassName("textfield", "input", searchbox)[0];
  	var searchbtn = MGJS.getElementsByClassName("button", "input", searchbox)[0];
  	var tiptext = "<?php _e('Type text to search here...', 'inove'); ?>";
  	if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
  		searchtxt.className += " searchtip";
  		searchtxt.value = tiptext;
  	}
  	searchtxt.onfocus = function(e) {
  		if(searchtxt.value == tiptext) {
  			searchtxt.value = "";
  			searchtxt.className = searchtxt.className.replace(" searchtip", "");
  		}
  	}
  	searchtxt.onblur = function(e) {
  		if(searchtxt.value == "") {
  			searchtxt.className += " searchtip";
  			searchtxt.value = tiptext;
  		}
  	}
  	searchbtn.onclick = function(e) {
  		if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
  			return false;
  		}
  	}
  //]]>
  </script>
  	<!-- searchbox END -->
  
  	<div class="fixed"></div>
  </div>
  <!-- navigation END -->

  با سپاس

 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۰

  نه دوست عزیز
  در این قالب به این آسونی ها نیست
  به زبان ساده بگم
  در قالب شما یک عکس هست که مثلا از ۶۰ درصد آن برای سربرگ و از ۱۰ درصد آن برای منو برگه ها و از ۳۰ درصد باقی مونده برای ته برگ استفاده می شه
  برای سربرگ شما فقط باید بر روی اون ۶۰ درصد ویرایش کنی
  برای همین هم هست که وقتی کد ها را حذف کردی این مشکل پیش اومده چون منو برگه ها یه پله بالاتر اومده
  از این استفاده کن ببین خوب میشه:

  PLAIN TEXT
  < !-- header START -- >
  < div id="header" >

      < !-- banner START -- >
      < ?php if( $options['banner_content'] &amp;&amp; (
          ($options['banner_registered'] &amp;&amp; $user_ID) ||
          ($options['banner_commentator'] &amp;&amp; !$user_ID &amp;&amp; isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH])) ||
          ($options['banner_visitor'] &amp;&amp; !$user_ID &amp;&amp; !isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH]))
      ) ) : ? >
          < div class="banner" >
              < ?php echo($options['banner_content']); ? >
          < /div >
      < ?php endif; ? >
      < !-- banner END -- >

      < div id="caption" >
          < h1 id="title" >< /h1 >
          < div id="tagline" >< /div >
      < /div >

      < div class="fixed" >< /div >
  < /div >
  < !-- header END -- >

  < !-- navigation START -- >
  < div id="navigation" >
      < !-- menus START -- >
      < ul id="menus" >
          < li class="< ?php echo($home_menu); ? >" ><a>" href="< ?php echo get_settings('home'); ? >/" >< ?php _e('Home', 'inove'); ? ></a>
          < ?php
              if($options['menu_type'] == 'categories') {
                  wp_list_categories('title_li=0&amp;orderby=name&amp;show_count=0');
              } else {
                  wp_list_pages('title_li=0&amp;sort_column=menu_order');
              }
          ? >
  <li><a href="
  void(0);"></a></li>

      < !-- menus END -- >

      < !-- searchbox START -- >
      < div id="
  searchbox" >
          < ?php if($options['google_cse'] &amp;&amp; $options['google_cse_cx']) : ? >
              < form action="
  http://www.google.com/cse" method="get" >
                  < div class="content" >
                      < input type="text" class="textfield" name="q" size="24" / >
                      < input type="submit" class="button" name="sa" value="" / >
                      < input type="hidden" name="cx" value="< ?php echo $options['google_cse_cx']; ? >" / >
                      < input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" / >
                  < /div >
              < /form >
          < ?php else : ? >
              < form action="< ?php bloginfo('home'); ? >" method="get" >
                  < div class="content" >
                      < input type="text" class="textfield" name="s" size="24" value="< ?php echo wp_specialchars($s, 1); ? >" / >
                      < input type="submit" class="button" value="" / >
                  < /div >
              < /form >
          < ?php endif; ? >
      < /div >
  < script type="text/javascript" >
  //< ![CDATA[
      var searchbox = MGJS.$("searchbox");
      var searchtxt = MGJS.getElementsByClassName("textfield", "input", searchbox)[0];
      var searchbtn = MGJS.getElementsByClassName("button", "input", searchbox)[0];
      var tiptext = "< ?php _e('Type text to search here...', 'inove'); ? >";
      if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
          searchtxt.className += " searchtip";
          searchtxt.value = tiptext;
      }
      searchtxt.onfocus = function(e) {
          if(searchtxt.value == tiptext) {
              searchtxt.value = "";
              searchtxt.className = searchtxt.className.replace(" searchtip", "");
          }
      }
      searchtxt.onblur = function(e) {
          if(searchtxt.value == "") {
              searchtxt.className += " searchtip";
              searchtxt.value = tiptext;
          }
      }
      searchbtn.onclick = function(e) {
          if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
              return false;
          }
      }
  //]] >
  < /script >
      < !-- searchbox END -- >

      < div class="fixed" >< /div >
  < /div >
  < !-- navigation END -- >

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mghaffari49
 • mghaffari49

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۲
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۱:۵۴

  ممنون ولی وقتی با این کدها پوسته رو ویرایش کردم بالای هدر وبلاگ پر از کد شد!
  حتما یه راه حلی برای این کار وجود داره.اینم یک نمونه از چیزی که من میخوام انجام بدم:
  http://www.soboutipour.com/

  به شدت دنبال راه حل انجام چنین کاری هستم و از پیشنهادات تمام دوستان استقبال می‌کنم.

 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۷:۳۳

  اقا متوجه شدم
  من خودم از پوسته inove ورژن قبلیش استفاده میکنم و عکس اینجوری هست:
  http://www.118clip.com/wp-content/themes/inove/imgrtl/header_footer.jpg
  اما در پوسته شما و سایت ذکر شده برای سربرگ یه عکس جداگانه هست:
  http://mojeman.ir/wp-content/themes/inove/img/header.jpg
  برای ویرایش به این آدرس برید و عکس را ویرایش کنید
  و اما اولین تغییری که برای تغییر سایز سربرگ داده در استایل است. استایل شما:

  PLAIN TEXT
  /* header START */
  #header {
      background:url(img/header.jpg) 0 0 no-repeat;
      height:90px;
      border-bottom:1px solid #A6A6A6;


  استایل سایت مذکور:
  PLAIN TEXT
  /* header START */
  #header {
      background:url(img/header.jpg) 0 0 no-repeat;
      height:110px;
      border-bottom:1px solid #A6A6A6;

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mghaffari49
 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۷:۴۹

  آقا شما یه اشتباه کردی!!
  احتمال زیاد شما فایل زیر را ویرایش کردی:
  /wp-content/themes/inove/header.php
  اما باید این فایل را ویرایش می کردی:
  /wp-content/themes/inove/templates/header.php
  حالا این کد ها را جایگزین کن تو فایل دومی که گفتم:

  PLAIN TEXT
  < !-- header START -- >
  < div id="header" >

      < !-- banner START -- >
      < ?php if( $options['banner_content'] &amp;&amp; (
          ($options['banner_registered'] &amp;&amp; $user_ID) ||
          ($options['banner_commentator'] &amp;&amp; !$user_ID &amp;&amp; isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH])) ||
          ($options['banner_visitor'] &amp;&amp; !$user_ID &amp;&amp; !isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH]))
      ) ) : ? >
          < div class="banner" >
              < ?php echo($options['banner_content']); ? >
          < /div >
      < ?php endif; ? >
      < !-- banner END -- >

      < div id="caption" >
          < h1 >< /h1 >
          < div id="tagline" >< /div >
      < /div >

      < div class="fixed" >< /div >
  < /div >
  < !-- header END -- >

  < !-- navigation START -- >
  < div id="navigation" >
      < !-- menus START -- >
      < ul id="menus" >
          < li class="< ?php echo($home_menu); ? >" ><a>" href="< ?php echo get_settings('home'); ? >/" >< ?php _e('Home', 'inove'); ? ></a>
          < ?php
              if($options['menu_type'] == 'categories') {
                  wp_list_categories('title_li=0&amp;orderby=name&amp;show_count=0');
              } else {
                  wp_list_pages('title_li=0&amp;sort_column=menu_order');
              }
          ? >
  <li><a href="
  void(0);"></a></li>

      < !-- menus END -- >

      < !-- searchbox START -- >
      < div id="
  searchbox" >
          < ?php if($options['google_cse'] &amp;&amp; $options['google_cse_cx']) : ? >
              < form action="
  http://www.google.com/cse" method="get" >
                  < div class="content" >
                      < input type="text" class="textfield" name="q" size="24" / >
                      < input type="submit" class="button" name="sa" value="" / >
                      < input type="hidden" name="cx" value="< ?php echo $options['google_cse_cx']; ? >" / >
                      < input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" / >
                  < /div >
              < /form >
          < ?php else : ? >
              < form action="< ?php bloginfo('home'); ? >" method="get" >
                  < div class="content" >
                      < input type="text" class="textfield" name="s" size="24" value="< ?php echo wp_specialchars($s, 1); ? >" / >
                      < input type="submit" class="button" value="" / >
                  < /div >
              < /form >
          < ?php endif; ? >
      < /div >
  < script type="text/javascript" >
  //< ![CDATA[
      var searchbox = MGJS.$("searchbox");
      var searchtxt = MGJS.getElementsByClassName("textfield", "input", searchbox)[0];
      var searchbtn = MGJS.getElementsByClassName("button", "input", searchbox)[0];
      var tiptext = "< ?php _e('Type text to search here...', 'inove'); ? >";
      if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
          searchtxt.className += " searchtip";
          searchtxt.value = tiptext;
      }
      searchtxt.onfocus = function(e) {
          if(searchtxt.value == tiptext) {
              searchtxt.value = "";
              searchtxt.className = searchtxt.className.replace(" searchtip", "");
          }
      }
      searchtxt.onblur = function(e) {
          if(searchtxt.value == "") {
              searchtxt.className += " searchtip";
              searchtxt.value = tiptext;
          }
      }
      searchbtn.onclick = function(e) {
          if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
              return false;
          }
      }
  //]] >
  < /script >
      < !-- searchbox END -- >

      < div class="fixed" >< /div >
  < /div >
  < !-- navigation END -- >

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mghaffari49
 • mghaffari49

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۲
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲ مهر ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۸

  فایلی که گفتید رو با کدی که دادید ادیت کردم،اما بازم کدها بالای هدر ظاهر شدند...

درباره‌ی این موضوع