انجمن


افزودن سایدبار به page  (۱۱ نوشته)

 • 611

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۵
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۶ دی ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۰

  صفحات معمولی دارای سایدبار هستند ولی page ها سایدبارندارند .

  من یکی از page هام رو صفحه ی اصلی سایتم کردم ، حالا چطور میتونم بهش سایدبار اضافه کنم؟

  این کد سایدبار هست

  <div id="sidebar"><ul class="inner">
  
  	<?php /* Single Posts */ if(is_single()) { ?>
  	<li>
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . '/templates/template-postmeta.php'); ?>
  
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Single Posts */ if(is_single()) { ?>
  	<?php rewind_posts(); ?><?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  	<?php if (get_post_custom_values('sidebar') != "") { ?>
  
  	<li>
  		<?php echo c2c_get_custom('sidebar'); ?>
  	</li>
  
  	<?php } ?>
  	<?php endwhile; endif; ?><?php rewind_posts(); ?>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Pages */ if (is_page() && !is_page('archives') && !is_page('tag-search')) { ?>
  	<li>
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . '/templates/template-pagemeta.php'); ?>
  
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Search-results */ if(is_search()) { ?>
  	<li>
  		<h4><?php _e('Search','fauna'); ?></h4>
  		<p><?php _e('All keywords are searched for.','fauna'); ?></p>
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Archives */ if (is_page("archives")) {
  
  		$total_posts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' && post_type = 'post'");
  		if (0 < $total_posts) $total_posts = number_format($total_posts);
  
  		$total_comments = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1'");
  		if (0 < $total_comments) $total_comments = number_format($total_comments);
  
  		if (version_compare(get_bloginfo('version'), '2.2', '>')) {
  			$total_categories = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->term_taxonomy WHERE taxonomy = 'category'");
  		} else {
  			$total_categories = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->categories");
  		}
  		if (0 < $total_categories) $total_categories = number_format($total_categories);
  
  	?>
  	<li>
  		<h4><?php _e('Archives','fauna'); ?></h4>
  		<p><?php printf(__('You are viewing the archives for %s. ','fauna'), get_bloginfo('name')) ?></p>
  		<p><?php printf(__('There are currently %1$s posts and %2$s comments, contained within %3$s categories.','fauna'), $total_posts, $total_comments, $total_categories) ?></p>
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Author Pages */ if (is_author()) { ?>
  	<?php $num_authors = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->users"); ?>
  	<li>
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . '/templates/template-authormeta.php'); ?>
  
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Home */ if (is_home()) { ?>
  		<?php if (get_option('fauna_about') != '') { ?>
  			<li><?php fauna_info('about'); ?></li>
  	<?php } } ?>
  
  	<?php /* Home, Single Posts, Date View */ if (is_single() || is_date() || is_home()) { ?>
  	<?php if (function_exists('blc_latest_comments')) { ?>
  	<li>
  		<h4><?php _e('Ongoing Discussions','fauna'); ?></h4>
  		<a class="feedicon" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" title="<?php _e('Syndicate Comments using RSS 2.0','fauna') ?>">
  		<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/icon_feed.gif" alt="<?php _e('Feed','fauna'); ?>" /></a>
  		<ul id="recent-activity">
  			<?php blc_latest_comments(3,3); ?>
  		</ul>
  	</li>
  	<?php } ?>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Category View */ if (is_category()) { ?>
  	<li>
  		<h4><?php _e('Category:','fauna'); ?> <?php single_cat_title('', 'display'); ?></h4>
  		<a class="feedicon" href="<?php echo get_category_rss_link(0, $cat, $post->cat_name); ?>" title="<?php printf(__('Syndicate %s using RSS 2.0','fauna'), $post->cat_name) ?>"><img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/icon_feed.gif" alt="<?php _e('Feed','fauna'); ?>" /></a>
  		<p><?php echo category_description(); ?></p>
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* Category View, Archives, Date View, Home if option checked */ if (is_category() || is_page("archives") || is_date()) { ?>
  	<li id="categorylist">
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . '/templates/template-categorylist.php'); ?>
  
  	</li>
  	<?php } ?>
  
  	<?php /* If "Widgets" are enabled, disable these sidebar items */ if (is_home() || is_single() ) { if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar() ) : ?>
  
  	<?php /* End "Widgets" */ endif; } ?>
  
  	<?php /* Tag View */ if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { ?>
  	<li>
  	<h4><?php _e('All Tags','fauna'); ?></h4>
  	<?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=8&number=500&format=list'); ?>
  	</li>
  	<?php } } ?>
  
  </ul></div><!--// #sidebar -->

  این کد رو بهش اضافه کردم ولی نشد :-[

  <?php /* Pages */ if (is_page() && !is_page('archives') && !is_page('tag-search')) { ?>
  	<li>
  		<?php echo c2c_get_custom('sidebar'); ?>
  	</li>
  	<?php } ?>
 • علی ایرانی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۶
  تشکر شده: ۷۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۶ دی ۱۳۸۶ - ۱۹:۵۷

  شما باید در فایل page.php کد
  <?php get_sidebar(); ?>
  رو اضافه و فایل page.php تون رو ذخیره کنید.

 • 611

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۵
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۶ دی ۱۳۸۶ - ۲۰:۳۳

  تو صفحه ی page.php خودش سایدبار رو اضافه کرده ولی ساید باری که میاره ،با سایدبار دیگر صفحات فرق میکنه .

  این صفخه اصلی سایت هست که یک پیج هست.

  http://nokia-review.net/

  اینم یک صفحه ی داخلی

  http://nokia-review.net/nokia-3110-evolve-review

  کد page.php

  <?php get_header(); ?>
  
  	<div id="body">
  
  		<div id="main"><div class="inner">
  
  			<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  			<div class="box post">
  
  				<?php edit_post_link(__('Edit This','fauna'), '<span class="edit">', '</span>'); ?>
  
  				<h2 id="post-<?php the_ID(); ?>"><?php the_title(); ?></h2>
  				<?php the_content(__('Continue reading this entry','fauna').' &raquo;'); ?>
  				<?php wp_link_pages('before=<strong>'.__('Page:','fauna').' &after=</strong>&next_or_number=number&pagelink=%'); ?>
  
  				<!--
  				<?php trackback_rdf(); ?>
  				-->
  
  				<hr />
  
  			</div>
  
  			<?php comments_template(); ?>
  
  			<?php endwhile; else: ?>
  
  				<?php include (TEMPLATEPATH . '/templates/template-notfound.php'); ?>
  
  			<?php endif; ?>
  
  			<hr />
  
  		</div></div><!--// #main -->
  
  		<?php get_sidebar(); ?>
  
  	</div><!--// #body -->
  
  <?php get_footer(); ?>

  ممنون

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  asandownload2
 • 611

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۵
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۲:۳۰

  هر دوتاشون(page ,single) از یک کد برای خواندن ساید بار استفاده میکنن ، ولی سایدبارهاشون فرق می کنه ، راهی هست که من بتونم

  تو سایدبار پیج ، یک لینکدونی داشته باشم .؟

 • علی ایرانی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۶
  تشکر شده: ۷۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۲۳

  فایل sidebar.php تون رو هم بزارید

 • 611

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۵
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۱

  Ali گفت:
  فایل sidebar.php تون رو هم بزارید

  همون کد ‍پست اول هست.

  مرسی

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۵:۳۰

  من وقتی <?php get_sidebar(); ?> رو در single.php میزارم sidebar یا میره پایین صفحه یا بالا ی مطلب قرار میگیره . کنار صفحه نمی یاد.
  اینم نمونه : http://www.irani.ch/archives/237#comment-157
  قالب هم کوبیریک فارسی شده توسط همینجاست.
  کجا رو باید تغییر بدم که کنار صفحه بمونه ؟؟
  با تشکر

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  asandownload2
 • 611

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۵
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۷:۲۵

  omid2222 گفت:
  من وقتی <?php get_sidebar(); ?> رو در single.php میزارم sidebar یا میره پایین صفحه یا بالا ی مطلب قرار میگیره . کنار صفحه نمی یاد.
  اینم نمونه : http://www.irani.ch/archives/237#comment-157
  قالب هم کوبیریک فارسی شده توسط همینجاست.
  کجا رو باید تغییر بدم که کنار صفحه بمونه ؟؟
  با تشکر

  باید تو css اش بری و عرض وبلاگتو زیاد کنی/

  فکر کنم اسمش .widecolumn باشه

 • 611

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۵
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۲۰:۵۲

  611 گفت:
  راهی هست که من بتونم
  تو سایدبار پیج ، یک لینکدونی داشته باشم .؟

  برای اضافه کردن لینکدونی میشه از کدی که نوید در یکی از پست ها معرفی اش کرد استفاده کرد .

  یعنی در قسمت پیج مربوط به sidebar.php با کد <?php wp_list_bookmarks('category=3'); ?> لینکدونی رو اضافه کرد .

  ولی همچنان هر کاری کردم ، نتونستم کل سایدبار رو به پیج اضافه کنم.

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۰۱:۱۴

  611 گفت:

  omid2222 گفت:
  من وقتی <?php get_sidebar(); ?> رو در single.php میزارم sidebar یا میره پایین صفحه یا بالا ی مطلب قرار میگیره . کنار صفحه نمی یاد.
  اینم نمونه : http://www.irani.ch/archives/237#comment-157
  قالب هم کوبیریک فارسی شده توسط همینجاست.
  کجا رو باید تغییر بدم که کنار صفحه بمونه ؟؟
  با تشکر

  باید تو css اش بری و عرض وبلاگتو زیاد کنی/
  فکر کنم اسمش .widecolumn باشه

  ممنون ولی من هر چقدر با اعداد توی CSS قسمت widecolumn ور رفتم بازم این سایدبار بالانیومد که نیومد. عرض پست رو تونستم کم کنم ولی هیچ تغییری توی مکان ساید بار نکرد. فعلا که اون سایدبار را از پستها ورداشتم. اگه چیزی به ذهنتون رسید بگین . من هم تلاشمو میکنم.

 • peiman_hp

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲
  # نوشته شده: ۶ سال پیش
  ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۲:۰۲

  سلام
  دوستان من می خوام یک ساید بار به سمت چپ صفحه اصلی سایتم اضافه کنم که دسته بندی نوشته ها و محصولاتم توش باشه. متاسفانه کد نویسی بلد نیستم. آیا پلاگینی برای این کار وجود داره؟ این سایتمه http://www.mosalaserang.com

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها