انجمن


چگونه میتوانم تعداد نمایش ابربرچسبها را بیشتر کنم؟  (۱۶ نوشته)

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۰۱:۳۰

  من در ستون کناری ابزارک ابربرچسب را هم اضافه کرده ام که تعداد 45 کلمه را نشان میدهد. چگ.نه میتوانم این تعداد را بیشتر کنم؟

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۰۸:۴۲

  نسخه وردپرستون ۲.۳ هست ؟
  مطمپن هستید که بیش از ۴۵ تا تگ دارید ؟

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۴

  بله نسخه جدید رو به روز کردم شمردم همون 45 تا بود http://www.irani.ch ولی مطمئنم که بیشتره :)

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۰۲

  من پیشنهاد می کنم افزونه زیر رو نصب کنید. وردپرس قسمتی برای مدیریت تگ ها نداره . با افزونه زیر دستتون خیلی باز می شه :
  http://wordpress.org/extend/plugins/simple-tags
  متاسفانه نمی شه ویدجت رو به راحتی تغییر داد . اگه شما از ویدجت ( ابزارک ) استفاده نمی کردید احتمال قوی با یک خط کد می شد براحتی مسئله رو حل کرد ;-)

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۳۶

  خب نوید جان کاری نداره تو اون خط رو راهنمایی کن من ویدجت رو ورمیدارم ;-)

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۶ - ۱۸:۴۵

  کد :

  <h2>Tag Cloud</h2>
  <ul>
  <?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=22&number=0'); ?>
  </ul>

  طبق گفته خود وردپرس و تجربه شما وردپرس ۴۵ تگ پرطرفدار رو بطور پیش فرض نشون می ده. مقدار number تعیین می کنه که چند تا نشون بده . قرار دادن اون روی مقدار ۰ یعنی نمایش تمامی تگ ها .
  اطلاعات بیشتر :
  http://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_tag_cloud

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۹ دی ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۴

  نوید جان من وقتی کد شما رو یا همون کد خود سایت وردپرس رو میزارم توی سایدبار, دیگه سایدبارم دیده نمیشه ولی همین کد رو توی پایین پستها که میزارم همه تگها دیده میشن.
  میشه بگی کد رو کجای سایدبار باید بزارم.
  ممنون

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۹ دی ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۲

  لطفا محتویات سایدبارتون رو اینجا قرار بدید...

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۰۱:۰۶

  تو این صفحه کد شما هم توشه که هیچ تغییری توی نمایش تگها نمیکنه. یعنی اصلا چیزی دیده نمیشه. به همین دلیل ویدجت را دوباره فعال کردم.

  <div id="sidebar">
  		<ul>
  			<?php 	/* Widgetized sidebar, if you have the plugin installed. */
  					if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar() ) : ?>
  			<li>
  				<?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
  			</li>
  
  			<!-- Author information is disabled per default. Uncomment and fill in your details if you want to use it.
  			<li><h2><?php _e('Author','kubrick'); ?></h2>
  			<?php _e('A little something about you, the author. Nothing lengthy, just an overview','kubrick'); ?>.
  
  			</li>
  			-->
  
  			<?php if ( is_404() || is_category() || is_day() || is_month() ||
  						is_year() || is_search() || is_paged() ) {
  			?> <li>
  
  			<?php /* If this is a 404 page */ if (is_404()) { ?>
  			<?php /* If this is a category archive */ } elseif (is_category()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the archives for the','kubrick'); ?> <?php single_cat_title(''); ?> <?php _e('category','kubrick'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_day()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for the day','kubrick'); ?> <?php the_time('l, F jS, Y'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_month()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for','kubrick'); ?> <?php the_time('F, Y'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_year()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for the year','kubrick'); ?> <?php the_time('Y'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_search()) { ?>
  			<?php _e('You have searched the','kubrick'); ?> <a href="<?php echo bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for','kubrick'); ?> <strong>'<?php the_search_query(); ?>'</strong>. <?php _e('If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links','kubrick'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php echo bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>.
  
  			<?php } ?>
  
  			</li> <?php }?>
  
  			<?php wp_list_pages('title_li=<h2>'.__('Pages','kubrick').'</h2>' ); ?>
  
  			<li><h2><?php _e('Archives','kubrick'); ?></h2>
  				<ul>
  				<?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>
  				</ul>
  			</li>
  
  			<?php wp_list_categories('show_count=1&title_li=<h2>'.__('Categories','kubrick').'</h2>'); ?>
  <?php if ( function_exists('wp_tag_cloud') ) : ?>
  <li>
  <h2>ابرچسبها</h2>
  <ul>
  <?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=22&number=0'); ?>
  </ul>
  </li>
  <?php endif; ?>
  			<?php /* If this is the frontpage */ if ( is_home() || is_page() ) { ?>
  				<?php wp_list_bookmarks(); ?>
  
  				<li><h2><?php _e('Meta','kubrick'); ?></h2>
  				<ul>
  					<?php wp_register(); ?>
  					<li><?php wp_loginout(); ?></li>
  					<li><a href="http://validator.w3.org/check/referer" title="<?php _e('This page validates as XHTML 1.0 Transitional','kubrick'); ?>">Valid <abbr title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr></a></li>
  					<li><a href="http://gmpg.org/xfn/"><abbr title="XHTML Friends Network">XFN</abbr></a></li>
  					<li><a href="http://wordpress.org/" title="<?php _e('Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform','kubrick'); ?>.">WordPress</a></li>
  					<?php wp_meta(); ?>
  				</ul>
  				</li>
  
  			<?php } ?>
  
  			<?php endif; ?>
  		</ul>
  	</div>
 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۰:۴۴

  کد زیر رو تست کنید :

  <div id="sidebar">
  		<ul>
  			<?php 	/* Widgetized sidebar, if you have the plugin installed. */
  					if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar() ) : ?>
  			<li>
  				<?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
  			</li>
  
  			<!-- Author information is disabled per default. Uncomment and fill in your details if you want to use it.
  			<li><h2><?php _e('Author','kubrick'); ?></h2>
  			<?php _e('A little something about you, the author. Nothing lengthy, just an overview','kubrick'); ?>.
  
  			</li>
  			-->
  
  			<?php if ( is_404() || is_category() || is_day() || is_month() ||
  						is_year() || is_search() || is_paged() ) {
  			?> <li>
  
  			<?php /* If this is a 404 page */ if (is_404()) { ?>
  			<?php /* If this is a category archive */ } elseif (is_category()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the archives for the','kubrick'); ?> <?php single_cat_title(''); ?> <?php _e('category','kubrick'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_day()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for the day','kubrick'); ?> <?php the_time('l, F jS, Y'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_month()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for','kubrick'); ?> <?php the_time('F, Y'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_year()) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for the year','kubrick'); ?> <?php the_time('Y'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_search()) { ?>
  			<?php _e('You have searched the','kubrick'); ?> <a href="<?php echo bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>
  			<?php _e('for','kubrick'); ?> <strong>'<?php the_search_query(); ?>'</strong>. <?php _e('If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links','kubrick'); ?>.
  
  			<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { ?>
  			<?php _e('You are currently browsing the','kubrick'); ?> <a href="<?php echo bloginfo('url'); ?>/"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('weblog archives','kubrick'); ?>.
  
  			<?php } ?>
  
  			</li> <?php }?>
  
  			<?php wp_list_pages('title_li=<h2>'.__('Pages','kubrick').'</h2>' ); ?>
  
  			<li><h2><?php _e('Archives','kubrick'); ?></h2>
  				<ul>
  				<?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>
  				</ul>
  			</li>
  
  <?php if ( function_exists('wp_tag_cloud') ) : ?>
  <li>
  <h2>ابرچسبها</h2>
  <ul>
  <?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=22&number=0'); ?>
  </ul>
  </li>
  <?php endif; ?>
  
  				<li><h2><?php _e('Meta','kubrick'); ?></h2>
  				<ul>
  					<?php wp_register(); ?>
  					<li><?php wp_loginout(); ?></li>
  					<li><a href="http://validator.w3.org/check/referer" title="<?php _e('This page validates as XHTML 1.0 Transitional','kubrick'); ?>">Valid <abbr title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr></a></li>
  					<li><a href="http://gmpg.org/xfn/"><abbr title="XHTML Friends Network">XFN</abbr></a></li>
  					<li><a href="http://wordpress.org/" title="<?php _e('Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform','kubrick'); ?>.">WordPress</a></li>
  					<?php wp_meta(); ?>
  				</ul>
  				</li>
  
  			<?php } ?>
  
  			<?php endif; ?>
  		</ul>
  	</div>
 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۲

  تست کردم ولی با این کد اصلا سایدبار دیده نمیشه ! :-(
  راستی نوید simple tag رو نصب کردم که به صورت پیش فرض 45 تا تگ نوشته نشون میده ولی هرچی این عدد رو هم تغییر دادم فرقی توی نمایش تعداد تگها نکرد :(

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۰۹

  خود simple tag ویدجتی برای این کار نداره ؟

 • omid2222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۲
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۳

  چرا داره ولی اونم 45 تا نشون میده و تعدادشم وقتی تو آپشن دست میزنم فرقی نمیکنه ~X(

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۶:۱۷

  خب مجبوریم از راه حل های جدید استفاده کنیم !
  با استفاده از افزونه زیر شما قادر هستید در صفحات - مطالب و ابزارک متنتون کدهای پی اچ پی قرار بدید :
  http://bluesome.net/post/2005/08/18/50
  با استفاده از کدی که اینجا گذاشته شد با استفاده از ابزارک متن نتیجه رو تست کنید ;-)

 • ospeyman

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۱
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۱۱

  اگر بخوایم ابر برچسب تو همه صفحات دیده نشه و فقط تو یک صفحه خاص دیده بشه یا مثلا اگر بخوایم ابر برچسب های سایت فعلی را ببریم تو چند تا سایا دیگه نشون بدیم چکار باید بکنیم . آیا خروجی مثل آر اس اس داره ؟

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۴:۳۳

  شما می تونید با تگ های پی اچ پی مشخص کنید که مثلا در چه صفحه ای نشون داده بشه . کی نشون داده بشه و ....

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.