انجمن


اضافه کردن ابزارک به قالب plain-vanilla-fa  (۱۸ نوشته)

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۰:۵۷

  سلام
  یه سوال داشتم
  چه جوری می تونم ابزارک رو به قالب plain-vanilla-fa اضافه کنم؟

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۳

  این مطلب رو بخونید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  asandownload2
 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۱:۴۱

  سلام
  خوندم اجرا هم کردم ولی قابم کلا بهم ریخت

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۱:۵۳

  فایل sidebar.php رو اینجا قرار بدید ...

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۱۹

  اینم لینک سایدبار، زیپش کردم

  http://mehsha.parsaspace.com/sidebar.zip

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  asandownload2
 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۳۱

  <p class="cmeta"><?php bloginfo('description'); ?></p>
  <center>
  <a href="http://blog.mehsha.com/about/" target="_blank"><img src=http://blog.mehsha.com/wp-content/uploads/2008/01/13052007116-001.thumbnail.jpg></a></center>
  
  <?php if (function_exists('wp_theme_switcher')) {
  // fixed formatting - ak
  ?>
  <h3><?php _e('Themes'); ?></h3>
  <?php wp_theme_switcher(); ?>
  <?php } ?>
  
  <!-- site related posts get listed here -->
  <h3>لیست صفحات</h3>
  <ul>
  <?php wp_list_pages('title_li='); ?>
  </ul>
  
    <!-- // <label for="s"><?php _e('Search:'); ?></label> --> <br />
    <form id="searchform" method="get" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
      <div>
          <input type="text" name="s" id="s" size="15" />&nbsp;<input type="submit" value="<?php _e('جستجو'); ?>" />
      </div>
      </form>
  
              <?php /* If this is a category archive */ if (is_category()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو دسته بندی شده مطالب در گروه <?php single_cat_title(''); ?> هستید.</p>
  
              <?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_day()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> در روز <?php the_time('l,jS F, Y'); ?>.</p> هستید.
  
              <?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_month()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						در <?php the_time('F, Y'); ?>هستید.</p>
  
     <?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_year()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						در سال <?php the_time('Y'); ?>هستید.</p>
  
           <?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_search()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال جستجوی آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						 برای <strong>'<?php echo wp_specialchars($s); ?>'</strong>هستید.
  						اگر در نتیجه جستجو مطلبی را که به دنبال آن هستید پیدا نمی کنید از لینکهای زیر استفاده کنید.</p>
  
              <?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { ?>
              <p class="cmeta">You are currently browsing the <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						weblog archives.</p>
  
              <?php } ?>
  
   <h3>مطالب اخیر</h3>
    <ul>
     <?php get_archives('postbypost', 8); ?>
    </ul>
  
  <h3><?php _e('دسته بندی'); ?></h3>
    <ul>
      <?php list_cats(0, '', 'name', 'asc', '', 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,'','','','','') ?>
    </ul>
  
   <h3><?php _e('آرشیو ماهانه'); ?></h3>
    <ul>
     <?php wp_get_jarchives('type=monthly'); ?>
    </ul>
  
  <!-- start links -->
  
  <?php get_links_list(); ?>
  
  <!-- end links -->
  
   <h3><?php _e('بخش مدیریت'); ?></h3>
    <ul>
      <li><a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>/wp-login.php"><?php _e('ورود'); ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>/wp-register.php"><?php _e('ثبت نام'); ?></a></li>
    </ul>
  
  <h3><?php _e('جزئیات'); ?></h3>
    <ul>
      <li>
      <a href="http://wordpress.org/">وردپرس</a>
  	</li>
      <li>
      <a href="http://getfirefox.com/">فایرفاکس</a>
  	</li>
      <li>
      <a href="feed:<?php bloginfo('rss2_url'); ?>">مطالب(RSS)</a>
    </li>
      <li>
      <a href="feed:<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>">نظرات(RSS)</a>
    </li>
      <li>
      <a href="http://validator.w3.org/check/referer">XHTML</a>
    </li>
    </ul>
  
      <p class="cmeta" style="text-align:center">
  	Power: <a href="http://www.wp-persian.com/" target=_blank">wordpress</a><br>
  	Support: <a href="http://www.persianservices.com/" target=_blank">Persianservices</a><br>
  	Tmplate Translation By: <a href="http://1irani.ir">1irani</a><br>
  	Copyright © 2004-2007 <a title="وب نوشت های مهدی شریف درباره همه چیز" href="http://blog.mehsha.com">MEHSHA</a>
 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۳۹

  اینو تست کنید :

  <p class="cmeta"><?php bloginfo('description'); ?></p>
  <center>
  <a href="http://blog.mehsha.com/about/" target="_blank"><img src=http://blog.mehsha.com/wp-content/uploads/2008/01/13052007116-001.thumbnail.jpg></a></center>
    <?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar() ) : ?>
  <?php if (function_exists('wp_theme_switcher')) {
  // fixed formatting - ak
  ?>
  <h3><?php _e('Themes'); ?></h3>
  <?php wp_theme_switcher(); ?>
  <?php } ?>
  
  <!-- site related posts get listed here -->
  <h3>لیست صفحات</h3>
  <ul>
  <?php wp_list_pages('title_li='); ?>
  </ul>
  
    <!-- // <label for="s"><?php _e('Search:'); ?></label> --> <br />
    <form id="searchform" method="get" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
      <div>
          <input type="text" name="s" id="s" size="15" />&nbsp;<input type="submit" value="<?php _e('جستجو'); ?>" />
      </div>
      </form>
  
              <?php /* If this is a category archive */ if (is_category()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو دسته بندی شده مطالب در گروه <?php single_cat_title(''); ?> هستید.</p>
  
              <?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_day()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a> در روز <?php the_time('l,jS F, Y'); ?>.</p> هستید.
  
              <?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_month()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						در <?php the_time('F, Y'); ?>هستید.</p>
  
     <?php /* If this is a yearly archive */ } elseif (is_year()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال دیدن آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						در سال <?php the_time('Y'); ?>هستید.</p>
  
           <?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (is_search()) { ?>
              <p class="cmeta">شما در حال جستجوی آرشیو <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						 برای <strong>'<?php echo wp_specialchars($s); ?>'</strong>هستید.
  						اگر در نتیجه جستجو مطلبی را که به دنبال آن هستید پیدا نمی کنید از لینکهای زیر استفاده کنید.</p>
  
              <?php /* If this is a monthly archive */ } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { ?>
              <p class="cmeta">You are currently browsing the <a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>"><?php echo bloginfo('name'); ?></a>
  						weblog archives.</p>
  
              <?php } ?>
  
   <h3>مطالب اخیر</h3>
    <ul>
     <?php get_archives('postbypost', 8); ?>
    </ul>
  
  <h3><?php _e('دسته بندی'); ?></h3>
    <ul>
      <?php list_cats(0, '', 'name', 'asc', '', 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,'','','','','') ?>
    </ul>
  
   <h3><?php _e('آرشیو ماهانه'); ?></h3>
    <ul>
     <?php wp_get_jarchives('type=monthly'); ?>
    </ul>
  
  <!-- start links -->
  
  <?php get_links_list(); ?>
  
  <!-- end links -->
  
   <h3><?php _e('بخش مدیریت'); ?></h3>
    <ul>
      <li><a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>/wp-login.php"><?php _e('ورود'); ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>/wp-register.php"><?php _e('ثبت نام'); ?></a></li>
    </ul>
  
  <h3><?php _e('جزئیات'); ?></h3>
    <ul>
      <li>
      <a href="http://wordpress.org/">وردپرس</a>
  	</li>
      <li>
      <a href="http://getfirefox.com/">فایرفاکس</a>
  	</li>
      <li>
      <a href="feed:<?php bloginfo('rss2_url'); ?>">مطالب(RSS)</a>
    </li>
      <li>
      <a href="feed:<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>">نظرات(RSS)</a>
    </li>
      <li>
      <a href="http://validator.w3.org/check/referer">XHTML</a>
    </li>
    </ul>
  <?php endif; ?>
      <p class="cmeta" style="text-align:center">
  	Power: <a href="http://www.wp-persian.com/" target=_blank">wordpress</a><br>
  	Support: <a href="http://www.persianservices.com/" target=_blank">Persianservices</a><br>
  	Tmplate Translation By: <a href="http://1irani.ir">1irani</a><br>
  	Copyright © 2004-2007 <a title="وب نوشت های مهدی شریف درباره همه چیز" href="http://blog.mehsha.com">MEHSHA</a>

  اینم در اول فایل functions.php قرار بگیره :
  <?phpif ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(); ?>

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۴۶

  گذاشتم ولی بازم همون شد
  این ارور رو میده

  Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/mehsha/public_html/blog/wp-content/themes/plain-vanilla-fa/functions.php on line 1

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۵۲

  شما با چه برنامه ای این فایل رو می سازید و ذخیره می کنید ؟

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۵۴

  نوت پد استاندارد ویندوز ایکس پی

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۵۸

  توجه داشته باشید که فایل functions.php باید با انکودینگ ANSI ذخیره بشه نه UTF-8
  در غیر این صورت خطای بالا مشاهده می شه ...

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۳:۰۵

  اونم درست کردم ولی بازم همون ارور رو میده ~X(

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۳:۰۶

  تمام فاصله ها رو در فایل functions.php حذف کنید .

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۶ - ۲۳:۲۸

  بازم همونه

 • بهرنگ

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۹۹
  تشکر شده: ۴۵۱ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۱ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۲۴

  مشکلی نداره اگه با UTF-8 ذخیره کنی ، منتها باید برای رفع مشکلاتی که ممکنه بعداً به وجود بیاد سه بیت اول فایل رو حذف کنی...

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۳ دی ۱۳۸۶ - ۲۰:۳۱

  نتونستم !!!!!!!!!!!!!!!

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۶:۵۷

  خودم حلش كردم

 • asandownload2

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۲
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۸ مهر ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۹

  سلام .
  من از پوسته میهن دانلود استفاده می کنم و همانطور که در تصویر زیر آمده این پوسته ابزارک قبول می کنه .
  نشانی تصویر :
  http://s3.picofile.com/file/7513996769/untitled.jpg

  ولی وقتی مطلبی در داخل ابزارک می گذارم در سایت نشون نمی ده .
  نشانی سایت :
  http://download4u.fagig.com

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.