انجمن


افزونه شمارنده تعداد بازدید از هر پست برای ادمین  (۲ نوشته)

 • gheysar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۳

  سلام
  یه افزونه میخام برای قسمت مدیریت که یه آماری از تعداد دفعاتی که از هر پست بازدید شده بده

 • babakrz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲
  تشکر شده: ۳۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۹

  فکر میکنم wp-postviews-plus به دردتون بخوره.
  لینک صفحه اصلی:
  http://wordpress.org/extend/plugins/wp-postviews-plus/

  این هم توابعی که داره:

  Function Reference

  the_views('Views', true)
  The views of post.
  1st value: the world after views number.
  2nd value: is output(true for output, false for return number)

  the_user_views(' User Views', true)
  The views of post by user.
  1st value: the world after views number.
  2nd value: is output(true for output, false for return number)

  the_bot_views(' Bot Views', true)
  The views of post by bot.
  1st value: the world after views number.
  2nd value: is output(true for output, false for return number)

  get_most_viewed('', 10, 0 , true , true)
  The most views posts. return the string of list start by

 • and end by
 • .
  1st value: type of post('post' for post, 'page' for page, '' for both)
  2nd value: the number of post you what to get
  3th value: the words of title(0 for no limit)
  4th value: is output(true for output, false for return string)
  5th value: is include bot views(true for include, false for uninclude)

  get_most_viewed_category(1, '', 10, 0, true, true)
  The most views posts in catrgory. return the string of list start by

 • and end by
 • . (After Version 1.1.0)
  1st value: the category ID(It can be a single ID or an array of ID) (set 'auto', it use the category of the post (After Version 1.1.5) )
  2nd value: type of post('post' for post, 'page' for page, '' for both)
  3nd value: the number of post you what to get
  4th value: the words of title(0 for no limit)
  5th value: is output(true for output, false for return string)
  6th value: is include bot views(true for include, false for uninclude)

  get_timespan_most_viewed('', 10, 7, true, true, 0)
  The most views posts of posted in recent several days. return the string of list start by

 • and end by
 • .
  1st value: type of post('post' for post, 'page' for page, '' for both)
  2nd value: the number of post you what to get
  3th value: the days for seach
  4th value: is output(true for output, false for return string)
  5th value: is include bot views(true for include, false for uninclude)
  6th value: the words of title(0 for no limit)

  get_timespan_most_viewed_cat(1, '', 10, 7, true, true, 0)
  The most views posts in catrgory of posted in recent several days. return the string of list start by

 • and end by
 • . (After Version 1.1.0)
  1st value: the category ID(It can be a single ID or an array of ID) (set 'auto', it use the category of the post (After Version 1.1.5) )
  2nd value: type of post('post' for post, 'page' for page, '' for both)
  3th value: the number of post you what to get
  4th value: the days for seach
  5th value: is output(true for output, false for return string)
  6th value: is include bot views(true for include, false for uninclude)
  7th value: the words of title(0 for no limit)

  get_totalviews(true, true, true)
  Total views number
  1st value: is output(true for output, false for return string)
  2nd value: is include bot views(true for include, false for uninclude)
  3th value: is include the post views of not by "post" or "page"(true for include, false for uninclude)

کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
balochkhan - Omid Sh
 • درباره‌ی این موضوع  برچسب‌ها

  هیچ برچسبی نیست.