انجمن


مرتب نشدن برگه ها بر اساس چیدمان  (۹ نوشته)

 • navidb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۱:۴۲

  برگه های من با شماره چیدمان مرتب نمی شوند فقط به ترتیب حروف الفبا چیده می شوند چه باید کرد؟

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۵:۴۴

  از افزونه‌ی زیر استفاده کنین:
  http://wordpress.org/extend/plugins/my-page-order/

 • navidb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۳

  تو مدیریت درسته ولی تو خود سایت تغییری نمیکنه!

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۷

  از چه دستوری برای نمایش برگه‌ها توی سایت استفاده می‌کنین؟
  از ابزارک استفاده می‌کنین؟

 • navidb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۰:۳۲

  نه از ابزارک استفاده نمیکنم

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۲:۰۴

  خب از چه دستوری استفاده می‌کنین؟

 • navidb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۶

  نمیدونم از کجا باید بفهمم؟

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۵

  از توی پرونده‌های پوسته‌تون باید پیداش کنین٬ اگه توی ستون کناری هست لیست برگه‌ها٬ احتمالا بتونین توی پرونده‌ی sidebar.php دستور مربوطه رو پیدا کنین.

 • navidb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۰:۳۴

  <div id="header">
  		<div class="container">
  
  			<!-- LOGO -->
  			<a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/logo.png" alt="logo" id="logo" /></a>
  
  			<!-- TOP MENU -->
  			<div id="top-menu">
  				<ul class="superfish nav clearfix">
  					<?php if (get_option('Bimeasia_home_link') == 'on') { ?>
  						<li <?php if (is_front_page()) echo('class="current_page_item"') ?>><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><?php _e('Home','Bimehasia'); ?></a></li>
  					<?php }; ?>
  
  					<?php if ($category_menu <> '<li>No categories</li>') echo($category_menu); ?>
  
  					<?php echo $page_menu; ?>
  				</ul> <!-- end ul.nav -->
  			</div> <!-- end #top-menu -->
  
  			<a href="#" id="search-icon"><?php _e('search','Bimehasia'); ?></a>
  
  			<div id="search-form">
  				<form method="get" id="searchform1" action="<?php bloginfo('url'); ?>/">
  					<input type="text" value="<?php _e('search this site...','Bimehasia'); ?>" name="s" id="searchinput" />
  				</form>
  			</div> <!-- end searchform -->
  
  		</div> <!-- end .container -->
  	</div> <!-- end #header -->

  این کد هدر است که مربوط به این قسمت میشود

درباره‌ی این موضوع