انجمن


4 دفعه نصب کردم ارور می ده  (۷ نوشته)

 • Farsweb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۱۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۳:۳۶

  با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان

  تا حالا 4 دفعه ورد پرس رو نصب کردم ارور می ده ، خیلی عجیب هست چون با نصبش مشکلی نداشتم ، نمی دونم از افزونه هست یا ؟ اساتید لطفا کمک کنن ، مشکلات عجیب همیشه برای من هست ، تو هر cms ی !!
  فایل error.txt رو می زارم .
  اول خیلی کامل نصب میشه و درست کار می کنه ، ولی وقتی از مدیریت خارج میشم ، سایت از کار میفته ! وحتی وارد قسمت مدیریت هم نمی شه ! اگر مشکل از قالب باشه دیگه ربطی به ورود به مدیریت نداره ، هر چیزی رو بگین امتحان کردم ، افزونه های دیگر رو حذف کردم .. و .. اساتید فن راهنمایی کنن ما امیدمون به ورد پرس بود .
  [10-Sep-2010 22:47:30] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-login.php on line 337
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-login.php on line 349
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 717
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 718
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 719
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 720
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 721
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 722
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 725
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 726
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 727
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 728
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 731
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 732
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 733
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 734
  [10-Sep-2010 22:49:54] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-login.php on line 337
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-login.php on line 349
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 717
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 718
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 719
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 720
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 721
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 722
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 725
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 726
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 727
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 728
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 731
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 732
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 733
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 734
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-login.php on line 337
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-login.php on line 349
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 717
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 718
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 719
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 720
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 721
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 722
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 725
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 726
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 727
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 728
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 731
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 732
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 733
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 734
  [10-Sep-2010 22:49:56] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:23] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:25] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:26] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:27] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:27] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:29] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:29] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:29] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:31] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:31] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890
  [10-Sep-2010 22:53:32] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/siteman/public_html/wp-content/themes/site/functions.php:1) in /home/siteman/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 890

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۹

  اگر مشکل از قالب باشه دیگه ربطی به ورود به مدیریت نداره

  چرا٬ ربط داره.
  پوسته‌تون رو باید ویرایش کنین:
  http://www.google.com/search?q=site:http://forum.wp-persian.com/%20Cannot+modify+header+information

 • moonlove

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۶:۴۹

  من هم مشکل شبیه شما رو دارم البته واسه من ارور نمیده اما وقتی که کاملا ورد ‍‍پرس رو بارگذاری میکنم و بعد هم بدون مشکلی نصبش می کنم و حتی پیام راه اندازی سایت هم در ایمیلم فرستاده میشه اما وقتی که لینک سایت رو می نویسم تا سایت اجرا بشه هیچ چیزی در صفحه نشان داده نمیشه و صفحه کاملا سفید می باشد - و از سایت های رایگان ارائه دهنده هاست استفاده میکنم .
  منتظر پاسخ شما هستم

 • Farsweb

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۱۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - ۲۳:۱۶

  با سلام مشکل من حل شد ، مشکل از فایل functions.php بود که دستکاری کرده بودم ، با فرمت utf8 ذخیره کردم ، وقتی فرمتش رو به حالت استاندارد ASII برگردوندم مشکل حل شد .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mortezanano
 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۰

  مسئله اي كه در نصب وردپرس بايد رعايت بشه اينه كه فايل فشرده اصلي
  بايد بر روي هاست قرار بگيره و آنجا اكستراكت بشه
  من اوايل ابتدا بازش ميكردم و تغييرات را ميدادم سپس فايل فشرده رو آپ ميكردم
  و اين باعث خطاهاي مختلفي شد

  اين كار بدليل مسائلي مانند پرميژن پوشه ها و افزودن نشدن كاراكترهاي خاص (bom) به فايل لازمه

 • mortezanano

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۳:۳۷

  آغا mohsen8750 دستت درد نکنه، عالی بود

  مال منم رست شد

  وب سایت من این خطا رو میداد

  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tazehneg/public_html/wp-content/themes/Tazehnegar/functions.php:7) in /home/tazehneg/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 934

  که وقتی با note-pad کامپیوتر هنگام ذخیره کردن روی ANSI قرار دادم و درست شد.

  بازم متشکرم.

 • idn222

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۴ مهر ۱۳۹۰ - ۰۵:۰۱

  ببخشید یک مشکل اساسی پیش اومده برام . من روی سایت های دیگه ام قبلا وردپرس نصب کرده بودم بدون مشکل. اما الان وقتی می خوام نصب کنم این اررور رو میده http://up9.iranblog.com/images/6eptxrt7ixgdvavety59.jpg

  من وردپرس رو از همین سایت دانلود کردم. اون پوشه wp-config رو هم بدرستی تنظیم کردم. و فایلها رو با filezilla ریختم رو هاست. اما حالا این اررور رو میده. مشکل از کجاست؟

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها