انجمن


مشکل با حجم بالای thumb در قالب هایی که فرمت تصاویر را عوض  (۸ نوشته)

 • ناجی کرد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۲ مهر ۱۳۸۹ - ۱۹:۰۷

  با سلام
  من از قالب newswire استفاده می کنم و قالب خیلی خوبی هم هست و من فوق العاده ازش راضی هستم. فقط یه مشکلی که داره اینه که عکس های thumb این قالب با فرمت BMP هستش که خودتون می دونید چه حجم زیادی داره و چقدر لود سایت رو زیاد میکنه.
  جالب این جاست که من با نرم افزارهای کم حجم کننده ی تصاویر، حجم تصاویر رو کم می کنم و اونو با فرمت jpeg قرار میدم اما خود قالب اونو با فرمت bmp قرار میده و حجم تصویر رو هم سه برابر میکنه. (مثلا من یه تصویر 5 کیلوبایتی با سایز 100*100 و با فرمت jpeg می زارم خودش اتوماتیک فرمتشو عوض میکنه به bmp و حجمشم مثلا میکنه حدود 20 کیلوباید) که واقعا این خیلی خیلی ضد حاله.
  از دوستان کسی روش حل این موضوع رو سراغ داره (در ضمن همون طور که شاید بعضی از دوستان بدونن عادت من اینه که همشیه قبل از ارسال تایپیک جستجو میکنم و "جستجو قبل از درمان" شعار منه، من جستجو کردم ولی چیزی توی انجمن پیدا نکردم)
  پیشاپیش ممنون.

 • ناجی کرد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۴ مهر ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۱

  عرض سلام دارم خدمت دوستان
  یک نکته رو باید در این جا بگم که شاید دوستان بتونن راهنمایی کنن
  تمام عکسایی که توی سایت نشون داده میشه با فرمت BMP هستش. برای همین من رفتم توی پوشه ی زیر از قالب سایت:
  themes/newswire_1.2/includes/timthumb.php
  و تمام کلمات BMP توی فایل timthumb.php رو به jpeg تبدیل کردم. دیدم که کیفیت عکسا فوق العاده پایین اومد و حجمشون کمتر شد و به شکل jpeg در اومدن. اما همون طور که گفتم کیفیت عکسا فوق العاده پایین اومد
  نتیجه گرفتم هرچی هست زیر سر این فایل timthumb.php هست. تمام کدهای درون این فایل رو اینجا پیست می کنم تا ببینم که آیا دوستان می تونن با توجه به این فایل کاری کنن که فرمت عکسا به شکل jpg در بیاد و با حفظ کیفیت عکس، حجمش هم زیاد نشه. یعنی مثل حالت قبل BMP در نیاد و مثلا یه عکس 5 کیلوبایتی فوقش زیاد بشه بشه 6 یا 7 کیلوباید نه 20 کیلوبایت
  ممنون
  اینم از کدهای فایل timthumb.php

  <?php
  /*
  	TimThumb script created by Tim McDaniels and Darren Hoyt with tweaks by Ben Gillbanks
  	http://code.google.com/p/timthumb/
  
  	MIT License: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
  
  	Paramters
  	---------
  	w: width
  	h: height
  	zc: zoom crop (0 or 1)
  	q: quality (default is 75 and max is 100)
  
  	HTML example: <img src="/scripts/timthumb.php?src=/images/whatever.jpg&w=150&h=200&zc=1" alt="" />
  */
  
  /*
  $sizeLimits = array(
  	"100x100",
  	"150x150",
  );
  */
  
  define ('CACHE_SIZE', 250);		// number of files to store before clearing cache
  define ('CACHE_CLEAR', 5);		// maximum number of files to delete on each cache clear
  define ('VERSION', '1.09');		// version number (to force a cache refresh
  
  $imageFilters = array(
  	"1" => array(IMG_FILTER_NEGATE, 0),
  	"2" => array(IMG_FILTER_GRAYSCALE, 0),
  	"3" => array(IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 1),
  	"4" => array(IMG_FILTER_CONTRAST, 1),
  	"5" => array(IMG_FILTER_COLORIZE, 4),
  	"6" => array(IMG_FILTER_EDGEDETECT, 0),
  	"7" => array(IMG_FILTER_EMBOSS, 0),
  	"8" => array(IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR, 0),
  	"9" => array(IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR, 0),
  	"10" => array(IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL, 0),
  	"11" => array(IMG_FILTER_SMOOTH, 0),
  );
  
  // sort out image source
  $src = get_request("src", "");
  if($src == "" || strlen($src) <= 3) {
  	displayError("no image specified");
  }
  
  // clean params before use
  $src = cleanSource($src);
  // last modified time (for caching)
  $lastModified = filemtime($src);
  
  // get properties
  $new_width 		= preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("w", 0));
  $new_height 	= preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("h", 0));
  $zoom_crop 		= preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("zc", 1));
  $quality 		= preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("q", 80));
  $filters		= get_request("f", "");
  
  if ($new_width == 0 && $new_height == 0) {
  	$new_width = 100;
  	$new_height = 100;
  }
  
  // set path to cache directory (default is ./cache)
  // this can be changed to a different location
  $cache_dir = './cache';
  
  // get mime type of src
  $mime_type = mime_type($src);
  
  // check to see if this image is in the cache already
  check_cache( $cache_dir, $mime_type );
  
  // if not in cache then clear some space and generate a new file
  cleanCache();
  
  ini_set('memory_limit', "30M");
  
  // make sure that the src is gif/jpg/png
  if(!valid_src_mime_type($mime_type)) {
  	displayError("Invalid src mime type: " .$mime_type);
  }
  
  // check to see if GD function exist
  if(!function_exists('imagecreatetruecolor')) {
  	displayError("GD Library Error: imagecreatetruecolor does not exist");
  }
  
  if(strlen($src) && file_exists($src)) {
  
  	// open the existing image
  	$image = open_image($mime_type, $src);
  	if($image === false) {
  		displayError('Unable to open image : ' . $src);
  	}
  
  	// Get original width and height
  	$width = imagesx($image);
  	$height = imagesy($image);
  
  	// don't allow new width or height to be greater than the original
  	if( $new_width > $width ) {
  		$new_width = $width;
  	}
  	if( $new_height > $height ) {
  		$new_height = $height;
  	}
  
  	// generate new w/h if not provided
  	if( $new_width && !$new_height ) {
  
  		$new_height = $height * ( $new_width / $width );
  
  	} elseif($new_height && !$new_width) {
  
  		$new_width = $width * ( $new_height / $height );
  
  	} elseif(!$new_width && !$new_height) {
  
  		$new_width = $width;
  		$new_height = $height;
  
  	}
  
  	// create a new true color image
  	$canvas = imagecreatetruecolor( $new_width, $new_height );
  	imagealphablending($canvas, false);
  	// Create a new transparent color for image
  	$color = imagecolorallocatealpha($canvas, 0, 0, 0, 127);
  	// Completely fill the background of the new image with allocated color.
  	imagefill($canvas, 0, 0, $color);
  	// Restore transparency blending
  	imagesavealpha($canvas, true);
  
  	if( $zoom_crop ) {
  
  		$src_x = $src_y = 0;
  		$src_w = $width;
  		$src_h = $height;
  
  		$cmp_x = $width / $new_width;
  		$cmp_y = $height / $new_height;
  
  		// calculate x or y coordinate and width or height of source
  
  		if ( $cmp_x > $cmp_y ) {
  
  			$src_w = round( ( $width / $cmp_x * $cmp_y ) );
  			$src_x = round( ( $width - ( $width / $cmp_x * $cmp_y ) ) / 2 );
  
  		} elseif ( $cmp_y > $cmp_x ) {
  
  			$src_h = round( ( $height / $cmp_y * $cmp_x ) );
  			$src_y = round( ( $height - ( $height / $cmp_y * $cmp_x ) ) / 2 );
  
  		}
  
  		imagecopyresampled( $canvas, $image, 0, 0, $src_x, $src_y, $new_width, $new_height, $src_w, $src_h );
  
  	} else {
  
  		// copy and resize part of an image with resampling
  		imagecopyresampled( $canvas, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height );
  
  	}
  
  	if ($filters != "") {
  		// apply filters to image
  		$filterList = explode("|", $filters);
  		foreach($filterList as $fl) {
  			$filterSettings = explode(",", $fl);
  			if(isset($imageFilters[$filterSettings[0]])) {
  
  				for($i = 0; $i < 4; $i ++) {
  					if(!isset($filterSettings[$i])) {
  						$filterSettings[$i] = null;
  					}
  				}
  
  				switch($imageFilters[$filterSettings[0]][1]) {
  
  					case 1:
  
  						imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0], $filterSettings[1]);
  						break;
  
  					case 2:
  
  						imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0], $filterSettings[1], $filterSettings[2]);
  						break;
  
  					case 3:
  
  						imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0], $filterSettings[1], $filterSettings[2], $filterSettings[3]);
  						break;
  
  					default:
  
  						imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0]);
  						break;
  
  				}
  			}
  		}
  	}
  
  	// output image to browser based on mime type
  	show_image($mime_type, $canvas, $cache_dir);
  
  	// remove image from memory
  	imagedestroy($canvas);
  
  } else {
  
  	if(strlen($src)) {
  		displayError("image " . $src . " not found");
  	} else {
  		displayError("no source specified");
  	}
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function show_image($mime_type, $image_resized, $cache_dir) {
  
  	global $quality;
  
  	// check to see if we can write to the cache directory
  	$is_writable = 0;
  	$cache_file_name = $cache_dir . '/' . get_cache_file();
  
  	if(touch($cache_file_name)) {
  
  		// give 666 permissions so that the developer
  		// can overwrite web server user
  		chmod($cache_file_name, 0666);
  		$is_writable = 1;
  
  	} else {
  
  		$cache_file_name = NULL;
  		header('Content-type: ' . $mime_type);
  
  	}
  
  	$quality = floor($quality * 0.09);
  
  	imagepng($image_resized, $cache_file_name, $quality);
  
  	if($is_writable) {
  		show_cache_file($cache_dir, $mime_type);
  	}
  
  	imagedestroy($image_resized);
  
  	displayError("error showing image");
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function get_request( $property, $default = 0 ) {
  
  	if( isset($_REQUEST[$property]) ) {
  
  		return $_REQUEST[$property];
  
  	} else {
  
  		return $default;
  
  	}
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function open_image($mime_type, $src) {
  
  	if(stristr($mime_type, 'gif')) {
  
  		$image = imagecreatefromgif($src);
  
  	} elseif(stristr($mime_type, 'jpeg')) {
  
  		@ini_set('gd.jpeg_ignore_warning', 1);
  		$image = imagecreatefromjpeg($src);
  
  	} elseif( stristr($mime_type, 'png')) {
  
  		$image = imagecreatefrompng($src);
  
  	}
  
  	return $image;
  
  }
  
  /**
   * clean out old files from the cache
   * you can change the number of files to store and to delete per loop in the defines at the top of the code
   */
  function cleanCache() {
  
  	$files = glob("cache/*", GLOB_BRACE);
  
  	$yesterday = time() - (24 * 60 * 60);
  
  	if (count($files) > 0) {
  
  		usort($files, "filemtime_compare");
  		$i = 0;
  
  		if (count($files) > CACHE_SIZE) {
  
  			foreach ($files as $file) {
  
  				$i ++;
  
  				if ($i >= CACHE_CLEAR) {
  					return;
  				}
  
  				if (filemtime($file) > $yesterday) {
  					return;
  				}
  
  				unlink($file);
  
  			}
  
  		}
  
  	}
  
  }
  
  /**
   * compare the file time of two files
   */
  function filemtime_compare($a, $b) {
  
  	return filemtime($a) - filemtime($b);
  
  }
  
  /**
   * determine the file mime type
   */
  function mime_type($file) {
  
  	if (stristr(PHP_OS, 'WIN')) {
  		$os = 'WIN';
  	} else {
  		$os = PHP_OS;
  	}
  
  	$mime_type = '';
  
  	if (function_exists('mime_content_type')) {
  		$mime_type = mime_content_type($file);
  	}
  
  	// use PECL fileinfo to determine mime type
  	if (!valid_src_mime_type($mime_type)) {
  		if (function_exists('finfo_open')) {
  			$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME);
  			$mime_type = finfo_file($finfo, $file);
  			finfo_close($finfo);
  		}
  	}
  
  	// try to determine mime type by using unix file command
  	// this should not be executed on windows
    if (!valid_src_mime_type($mime_type) && $os != "WIN") {
  		if (preg_match("/FREEBSD|LINUX/", $os)) {
  			$mime_type = trim(@shell_exec('file -bi "' . $file . '"'));
  		}
  	}
  
  	// use file's extension to determine mime type
  	if (!valid_src_mime_type($mime_type)) {
  
  		// set defaults
  		$mime_type = 'image/png';
  		// file details
  		$fileDetails = pathinfo($file);
  		$ext = strtolower($fileDetails["extension"]);
  		// mime types
  		$types = array(
   			'jpg' => 'image/jpeg',
   			'jpeg' => 'image/jpeg',
   			'png' => 'image/png',
   			'gif' => 'image/gif'
   		);
  
  		if (strlen($ext) && strlen($types[$ext])) {
  			$mime_type = $types[$ext];
  		}
  
  	}
  
  	return $mime_type;
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function valid_src_mime_type($mime_type) {
  
  	if (preg_match("/jpg|jpeg|gif|png/i", $mime_type)) {
  		return true;
  	}
  
  	return false;
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function check_cache($cache_dir, $mime_type) {
  
  	// make sure cache dir exists
  	if (!file_exists($cache_dir)) {
  		// give 777 permissions so that developer can overwrite
  		// files created by web server user
  		mkdir($cache_dir);
  		chmod($cache_dir, 0777);
  	}
  
  	show_cache_file($cache_dir, $mime_type);
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function show_cache_file($cache_dir) {
  
  	$cache_file = $cache_dir . '/' . get_cache_file();
  
  	if (file_exists($cache_file)) {
  
  		$gmdate_mod = gmdate("D, d M Y H:i:s", filemtime($cache_file));
  
  		if(! strstr($gmdate_mod, "GMT")) {
  			$gmdate_mod .= " GMT";
  		}
  
  		if (isset($_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"])) {
  
  			// check for updates
  			$if_modified_since = preg_replace("/;.*$/", "", $_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"]);
  
  			if ($if_modified_since == $gmdate_mod) {
  				header("HTTP/1.1 304 Not Modified");
  				exit;
  			}
  
  		}
  
  		$fileSize = filesize($cache_file);
  
  		// send headers then display image
  		header("Content-Type: image/png");
  		header("Accept-Ranges: bytes");
  		header("Last-Modified: " . $gmdate_mod);
  		header("Content-Length: " . $fileSize);
  		header("Cache-Control: max-age=9999, must-revalidate");
  		header("Expires: " . $gmdate_mod);
  
  		readfile($cache_file);
  
  		exit;
  
  	}
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function get_cache_file() {
  
  	global $lastModified;
  	static $cache_file;
  
  	if(!$cache_file) {
  		$cachename = $_SERVER['QUERY_STRING'] . VERSION . $lastModified;
  		$cache_file = md5($cachename) . '.png';
  	}
  
  	return $cache_file;
  
  }
  
  /**
   * check to if the url is valid or not
   */
  function valid_extension ($ext) {
  
  	if (preg_match("/jpg|jpeg|png|gif/i", $ext)) {
  		return TRUE;
  	} else {
  		return FALSE;
  	}
  
  }
  
  /**
   * tidy up the image source url
   */
  function cleanSource($src) {
  
  	// remove slash from start of string
  	if(strpos($src, "/") == 0) {
  		$src = substr($src, -(strlen($src) - 1));
  	}
  
  	// remove http/ https/ ftp
  	$src = preg_replace("/^((ht|f)tp(s|):\/\/)/i", "", $src);
  	// remove domain name from the source url
  	$host = $_SERVER["HTTP_HOST"];
  	$src = str_replace($host, "", $src);
  	$host = str_replace("www.", "", $host);
  	$src = str_replace($host, "", $src);
  
  	// don't allow users the ability to use '../'
  	// in order to gain access to files below document root
  
  	// src should be specified relative to document root like:
  	// src=images/img.jpg or src=/images/img.jpg
  	// not like:
  	// src=../images/img.jpg
  	$src = preg_replace("/\.\.+\//", "", $src);
  
  	// get path to image on file system
  	$src = get_document_root($src) . '/' . $src;	
  
  	return $src;
  
  }
  
  /**
   *
   */
  function get_document_root ($src) {
  
  	// check for unix servers
  	if(@file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/' . $src)) {
  		return $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
  	}
  
  	// check from script filename (to get all directories to timthumb location)
  	$parts = array_diff(explode('/', $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']), explode('/', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']));
  	$path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/';
  	foreach ($parts as $part) {
  		$path .= $part . '/';
  		if (file_exists($path . $src)) {
  			return $path;
  		}
  	}	
  
  	// the relative paths below are useful if timthumb is moved outside of document root
  	// specifically if installed in wordpress themes like mimbo pro:
  	// /wp-content/themes/mimbopro/scripts/timthumb.php
  	$paths = array(
  		".",
  		"..",
  		"../..",
  		"../../..",
  		"../../../..",
  		"../../../../.."
  	);
  
  	foreach($paths as $path) {
  		if(@file_exists($path . '/' . $src)) {
  			return $path;
  		}
  	}
  
  	// special check for microsoft servers
  	if(!isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) {
    	$path = str_replace("/", "\\", $_SERVER['ORIG_PATH_INFO']);
    	$path = str_replace($path, "", $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']);
  
    	if( @file_exists( $path . '/' . $src ) ) {
    		return $path;
    	}
  	}	
  
  	displayError('file not found ' . $src);
  
  }
  
  /**
   * generic error message
   */
  function displayError($errorString = '') {
  
  	header('HTTP/1.1 400 Bad Request');
  	die($errorString);
  
  }
  ?>
 • ناجی کرد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مهر ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۲

  دوستان من یک هفته ای هست که این مطلب رو گذاشتم و فکر هم نمی کنم که برای کسانی که واقعا در این زمینه حرفه ای هستن چندان مشکل باشه و وقتشون رو بگیره
  با این مشکل آمار بازدید سایت من فوق العاده اومده پایین
  رتبه ی سرعت لود سایت من به E , D رسیده. (اینجا ملاحظه کنید)
  اینم اطلاعات سایت که تقریبا نود درصدش مربوط به این مشکلی هست که در این تاپیک مطرح کردم:

  Page load time: 6.79s
  Total page size: 1.06MB
  Total number of requests: 61

  اگر امکانش هست دوستان راهنمایی کنن
  قصدم ایجاد جفنگ نبود بلکه می خواستم که اطلاعات بیش تری درباره مشکل بدم.
  ممنون

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مهر ۱۳۸۹ - ۲۳:۳۷

  سلام, خب اگر توی اون پوسته تعریف شده. نیازی به تغییر کد نیست. پیشنهاد می کنم اون تابعی که بندانگشتی رو توی پوسته فراخوانی می کنه حذف کنید و از دستور پیشفرضش استفاده کنید.
  به احتمال زیاد توی functions.php پوسته هم تغییراتی هم باشه!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  ناجی کرد
 • ناجی کرد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۵ مهر ۱۳۸۹ - ۰۰:۱۰

  ممنون مصطفی جان از راهنمائیت
  ولی مشکل اینه که نمیشه این کارو کرد. تصاویری که من قرار میدم همه شون یه سایز نداره و اگر این کارو بکنم بدجور سایت بهم می ریزه. حالا از بهم ریختگی سایت هم که بگذریم بعضی از پست ها هستن که تو چند دسته قرار گرفتن و در قسمت های مختلف سایت که قرار گرفتن سایز عکسشون با هم فرق میکنه. مثلا عکس یک مطلب یه جا توی صفحه ی اصلی سایزش 100*100 هستن و یه جا دیگه 200*300
  که این جوری دیگه بدجور سایت رو بهم میریزه که دیگه درست بشو نیست.

  اگرم بشه فقط سایزش رو عوض کنه (بدون تغییر فرمت تصویر) که خیلی خوبهیه نگاه به کدش بندازید ببینید میشه کاری کرد؟

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۵ مهر ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۳

  خب تابع بند انگشتی پارمتر اندازه و سایز داره و می تونید خودتون واسش تعریف کنید
  http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_the_post_thumbnail
  http://codex.wordpress.org/Function_Reference/the_post_thumbnail
  اون چیزی هم که توی پوسته خودش تعریف کرده (پسوند رو تغییر می ده) اگر می شه برش دار!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  ناجی کرد
 • ناجی کرد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۵ مهر ۱۳۸۹ - ۲۳:۵۸

  اون چیزی هم که توی پوسته خودش تعریف کرده (پسوند رو تغییر می ده) اگر می شه برش دار!

  دقیقا منم همینو میخوام ولی چجوری؟ کدوم کد رو باید ور دارم.
  راستی توی حلقه ی وردپرس پوسته ی سایت ، برای نمایش عکس از کد زیر استفاده میکنه:
  <div class="left"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php get_thumbnail($post->ID, 'full'); ?>&h=100&w=100&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" />
  به نظر شما مشکل از اون قسمت
  zc=1
  نیست؟

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۶ مهر ۱۳۸۹ - ۰۰:۱۴

  خود تابع تصویر رو نشون می ده و نیازی به تگ img نیست. البته اون تعریف کرده که تصویر رو بسازه و آدرس بده و...
  اینو به کار ببرید.

  <div class="left"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
  <?php echo get_the_post_thumbnail( $id, $size, $attr ); ?><?php the_title(); ?></a></div>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.