انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

p30p30


تاریخ عضویت
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. محبوب کردن مطالب کلیه وبلاگهای وردپرس شبکه در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. آمارگير وبگذر براي وردپرس شبكه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. عدم اجرای Google XML Sitemaps و w3-total-cacheدر شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تبدیل وردپرس زیرشاخه به دامنه word.com/test -> test.word.com آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. نمایش آخرین ارسالها در جوملا یا مامبو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. تبدیل وردپرس نصب شده با دامنه به وردپرس زیرشاخه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغییر دامنه و انتقال وردپرس شبکه به دامنه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. تغییر عناوین فرم ثبت نام و سایر قسمتهای قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. کد آخرین مطالب وبلاگهای به روز شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. مشکل در نصب پوسته / ftp آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. محبوب کردن مطالب کلیه وبلاگهای وردپرس شبکه در گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. آمارگير وبگذر براي وردپرس شبكه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. عدم اجرای Google XML Sitemaps و w3-total-cacheدر شبکه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در نصب پوسته / ftp آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. تبدیل وردپرس زیرشاخه به دامنه word.com/test -> test.word.com آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. نمایش آخرین ارسالها در جوملا یا مامبو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. تبدیل وردپرس نصب شده با دامنه به وردپرس زیرشاخه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. تغییر دامنه و انتقال وردپرس شبکه به دامنه جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. تغییر عناوین فرم ثبت نام و سایر قسمتهای قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.