انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Herogame


تاریخ عضویت
۵ فروردین ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
بازی , طراحی سایت

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست همچین اسلاید شو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ارور در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. چجوری FTP رو به ورد پرس وصل کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ایجاد کادر برای تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. قرار دادن عکس به جای ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. درخواست آموزش اضافه کردن همچین قسمتی به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. درخواست آموزش اضافه کردن همچین قسمتی به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. اخطار هنگام ورود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ارور در سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. درخواست همچین اسلاید شو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. درخواست آموزش اضافه کردن همچین قسمتی به قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. درخواست آموزش اضافه کردن همچین قسمتی به قالب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. اخطار هنگام ورود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.