انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

asot


تاریخ عضویت
۱۶ مرداد ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در ترجمه تاریخ نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در ترجمه تاریخ نظرات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.