انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

satvati


تاریخ عضویت
۴ مهر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
  3. نیاز به یک دوست برای کمک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. نیاز به یک دوست برای کمک آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.