انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

محسن دایی


تاریخ عضویت
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ (۳ سال)
آخرین فعالیت
10 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
بی موقعیت

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آیا یک افزونه می تواند اطلاعات نوشته ها و برگه ها را برا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ ماه پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. انتشار پست توسط یک کاربر در یک دسته بندی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. رفع مشکل ترجمه نشدن کلمات یک افزونه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 5. مشکل باز نشدن و خطای مربوط به RSS آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. درست نمایش ندادن کلید ثبت نظرات روی کپچای گوگل ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آیا یک افزونه می تواند اطلاعات نوشته ها و برگه ها را برا آغازشده: ۱۰ ماه پیش بدون پاسخ.
 2. رفع مشکل ترجمه نشدن کلمات یک افزونه ؟ آغازشده: ۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
 3. انتشار پست توسط یک کاربر در یک دسته بندی خاص آغازشده: ۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
 4. آغازشده: ۲ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل باز نشدن و خطای مربوط به RSS آغازشده: ۲ سال پیش بدون پاسخ.
 6. درست نمایش ندادن کلید ثبت نظرات روی کپچای گوگل ؟ آغازشده: ۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.