انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tabligh1


تاریخ عضویت
۱۷ مهر ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

۱۲

آخرین پاسخ‌ها

 1. سوالی در مورد کپی رایت و نحوه جلوگیری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. سوالی در مورد قالب ها و ویرایش لینک آنها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. جست و جو گر گوگل برای وبلاگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. سوالی در مورد قالب سبز ساده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. بازیابی فایل های پاک شده ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. مشکل جدی افزونه cforms لطفن کمک کنید!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. مشکل با افزونه Cforms آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. آمو.زش ساخت آرشیو موضوعی به حالت جمع و بسته شدن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل تغییر دومین وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نمایش 50 مطلب آخر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. افزونه نشان دادن مطا بر بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. بهترین رنگ برای لینک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. ساخت لینکدونی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. این ارور یعنی چی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. کد آخرین نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. تغییر در قالب سیز ساده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. نمایش آواتار خود در قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 18. عوض نشدن تغییرات در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 19. مشکل فید من یا گوگل ریدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 20. سلام معنای این جمله چیست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 21. افزونه ي wp-pagenavi براي گذاشتن شماره صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 22. لینکدونی مثل یک \زشک و یک فتحی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 23. تغییر ساید بار آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 24. قالبی مشابه این آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. سطح دسترسی برای ویرایش پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 26. این جمله یعنی چی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 27. نحوه ی وپرایش قالب در وردبرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 28. صفحه فید های نمیاد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. لطفا این عکس را ببینید و بگین مشکل از کجاست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. سوالی در مورد کپی رایت و نحوه جلوگیری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. سوالی در مورد قالب ها و ویرایش لینک آنها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. جست و جو گر گوگل برای وبلاگ ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. سوالی در مورد قالب سبز ساده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. بازیابی فایل های پاک شده ورد پرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. مشکل جدی افزونه cforms لطفن کمک کنید!!! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. مشکل با افزونه Cforms آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. آمو.زش ساخت آرشیو موضوعی به حالت جمع و بسته شدن آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. مشکل تغییر دومین وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. نمایش 50 مطلب آخر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. بهترین رنگ برای لینک ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. ساخت لینکدونی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. افزونه نشان دادن مطا بر بازدید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. تغییر در قالب سیز ساده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. نمایش آواتار خود در قسمت نظرات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 17. عوض نشدن تغییرات در قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 18. مشکل فید من یا گوگل ریدر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 19. سلام معنای این جمله چیست؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 20. لینکدونی مثل یک \زشک و یک فتحی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 21. تغییر ساید بار آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 22. قالبی مشابه این آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 23. نحوه ی وپرایش قالب در وردبرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.

۱۲