انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bata.ir


تاریخ عضویت
۱۷ دی ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در لینک برچسبها ( کمک) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. مشکل در لینک برچسبها ( کمک) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. موضوع جامع بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو (SEO) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 4. عدم نمایش دسته ها در افزودن نوشته جدید (کمک) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. ابزارک تعریف نشده است !!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل جدید در آپلود عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل بعد از بروز رسانی به نسخه 3.2 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دسته و زید دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. مشکل سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. دسته ها و موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. فقط نمایش زیر دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. اساتید بزرگوار کمک کنید... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. سفارش + تغییرات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. مشکل جدی با افزونه wp-supercash آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. نمایش پستهای تصادفی برای هر دسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. مشکل در افزودن نوشته... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. نمایش نوشته های بخش موضوع... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. تورو به خدا کمک کنید... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. نوشته اتفاقی به همراه بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 20. مشکل در قسمت افزودن نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. عدم نمایش دسته ها در افزودن نوشته جدید (کمک) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. مشکل در لینک برچسبها ( کمک) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشکل در لینک برچسبها ( کمک) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. ابزارک تعریف نشده است !!! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل سایت مپ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل جدید در آپلود عکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. دسته و زید دسته ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. سفارش + تغییرات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. اساتید بزرگوار کمک کنید... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل جدی با افزونه wp-supercash آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. نمایش پستهای تصادفی برای هر دسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. مشکل در افزودن نوشته... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. نمایش نوشته های بخش موضوع... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. تورو به خدا کمک کنید... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. مشکل در قسمت افزودن نوشته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.