انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wpwp


تاریخ عضویت
۱۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تاپ منو ie7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. موقعیت جدید درون قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. اضافه کردن slideshow ایجکس به WP آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. چگونه کد jquery , ajax استفاده بکنم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. تعریف عکس در sidetitle آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فارسی سازی ستون ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 8. فوتر هش شده ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. ویرایش کلمه می گه: آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. فونت تصویری + انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. هدر کشیده در مانیتور واید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. حذف Popup آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. تغییر پیام بعد از ارسال دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. راهنمایی میخوام برا فارسی کردن vulcan آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. عکس مدیر در کامنت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. سرعت قالب بعد فارسی سازی بد شد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تاپ منو ie7 آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. موقعیت جدید درون قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. چگونه کد jquery , ajax استفاده بکنم ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. تعریف عکس در sidetitle آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. ویرایش کلمه می گه: آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. فارسی سازی ستون ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. فوتر هش شده ! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. فونت تصویری + انگلیسی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. هدر کشیده در مانیتور واید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. حذف Popup آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. راهنمایی میخوام برا فارسی کردن vulcan آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. عکس مدیر در کامنت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. سرعت قالب بعد فارسی سازی بد شد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.