انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

farhad


تاریخ عضویت
۱۹ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با افزونه cache-images آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل با وسط چین شدن متن و عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل کلی در سایت با وردپرس دارم آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. پلاگین کپی کردن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. ارورredirect notic آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. از بین بردن تاثیر لینک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. مشکل در ورود به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. اضافه کردن یک ستون آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. نمایش اخرین ارسال های ساب دامین در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. یک کد ممزاحم در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. عوض کردن سایدبارها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. ایجاد حاشیه دور متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. نمایش صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. باز کردن موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. باز کردن موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل بعد از آپدیت به نسخه 3.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. مشکل با تک نوشته قالب دانلود ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نمایش اخرین ارسال های ساب دامین در صفحه اصلی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل در ورود به سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. از بین بردن تاثیر لینک ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل با افزونه cache-images آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. مشکل با وسط چین شدن متن و عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. پلاگین کپی کردن عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. ارورredirect notic آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. اضافه کردن یک ستون آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. یک کد ممزاحم در سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. عوض کردن سایدبارها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. ایجاد حاشیه دور متن آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. نمایش صفحات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. باز کردن موضوعات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. باز کردن موضوعات آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 15. مشکل بعد از آپدیت به نسخه 3.1 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. مشکل با تک نوشته قالب دانلود ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.