انجمن


یک کد ممزاحم در سایت  (۶ نوشته)

 • farhad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - ۲۱:۲۹

  سلام من یه قالب انداختم رو ساب دامین سایتم به این ادرس http://www.fun.vatanfa.com اما یه کدی توش هست که در هنگام کلیک کردن به یه صفحه دیگه به ادرس http://hardfinder.co.tv/ منتقل میشه الان من style و index رو میزارم دوستان میتونین کمک کنین؟

  /*
  Theme Name: Fun Site Iranian
  Theme URI: http://www.vatanfa.Com
  Version: 6.0
  Author: farhad m URI: http://www.vatanfa.Com
  */

  hr {
  height: 1px;
  width: 80%;
  border-style: dotted;
  border-width: 1px 0px 0px 0px;
  border-color: #3399FF;
  }

  Body {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-weight: normal;
  color: #000000;
  background-color: #FEEEF4;
  background-image: url('Images/header.jpg'); background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: center 5px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
  margin: 0px 0px 20px 0px;
  }
  #Body {
  padding: 107px 0px 0px;
  margin: 10px auto 0px auto;
  width: 980px;
  height: auto;
  }
  #Menu-R {
  padding: 0px;
  width: 154px;
  height: auto;
  float: right;
  margin: 0px 5px 0px 0px;
  }

  #Menu-R .Top {
  border: 1px solid #F9CBD6;
  background-position: center top;
  height: 20px;
  background-image: url('menu/menu.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-attachment: scroll;
  background-color: #F1D4E4;
  }
  #Menu-R .Top .Text {
  padding: 3px 0px 0px 0px;
  text-align: center;
  line-height: normal;
  color: #16387C;
  }
  #Menu-R .Down {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  }
  #Menu-R .Down .Text {
  line-height: 1.5em;
  text-align: right;
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  }
  #Menu-R #Cats {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  padding: 0px 2px 0px 5px;
  border: 1px solid #F9CBD6;
  background-color: #F1F5F7;
  }
  #Menu-R #Cats .Cat {
  background-position: right center;
  padding: 4px 24px 4px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  }
  #Menu-R #Cats .SubCat {
  background-position: 115px center;
  padding: 4px 42px 4px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  }

  #Menu-L {
  padding: 0px;
  margin: 0px 0px 0px 5px;
  position: static;
  float: left;
  width: 810px;
  height: auto;
  }#Menu-L #MyBox {
  margin: 0px;
  position: static;
  float: right;
  width: 267.4px;
  }
  #Menu-L #MyBox .TopB {
  background-position: top;
  margin: 0px;
  border: 1px solid #F9CBD6;
  height: 20px;
  padding: 0px;
  background-image: url('menu/menu.gif');
  background-color:#F1D4E4; background-repeat: repeat-x;
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-weight: normal;
  color: #C90880;
  background-attachment: scroll;
  }
  #Menu-L #MyBox .TopB .Text {
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  text-align: right;
  height: 100%;
  }
  #Menu-L #MyBox .DownB {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  background-color: #FFFFFF;
  line-height: 160%;
  text-align: right;
  padding: 0px;
  height: 200px;
  overflow: hidden;
  direction: rtl;
  }
  #Menu-L #MyBox .OverF {
  height: 176px;
  overflow: auto;
  direction:rtl;
  }
  #Menu-L #MyBox .DownB2 {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  background-color: #FFFFFF;
  line-height: 160%;
  text-align: right;
  padding: 0px;
  height: 300px;
  overflow: hidden;
  direction: ltr;
  }
  #Menu-L #MyBox .DownB2 .Text {
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  }
  #Menu-L #MyBox .Pic {
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: left top;
  height: 100%;
  }
  #Menu-L #MyBox .DownB .Text {
  padding: 5px 5px 3px 5px;
  direction:rtl;
  }
  #Menu-L .Bul {
  background-position: right center;
  padding: 3px 17px 3px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/Bul.gif');
  }
  #Menu-L .BulNew {
  background-position: right center;
  padding: 3px 17px 3px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/BulNew.gif');
  }
  #Menu-L .BulImp {
  background-position: right center;
  padding: 1px 7px 1px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/BulImp.gif');
  } .BulImp1 {
  background-position: right center;
  padding: 1px 10px 1px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/BulImp.gif');
  } .BulImp2 {
  background-position: right center;
  padding: 1px 9px 2px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/BulImp.gif');
  }
  #Menu-L .BulNewImp {
  background-position: right center;
  padding: 3px 17px 3px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/BulNewImp.gif');
  }
  .Bul2 {
  background-position: right center;
  padding: 1px 9px 2px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('menu/icon_dot.gif');
  }

  .Bul3 {
  background-position: right center;
  padding: 4px 16px 4px 0px;
  line-height: normal;
  text-align: right;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-image: url('Images/Bul3.gif');
  }

  #Footer {
  padding:0px 0px 0px 0px; border-width: 2px 0px 0px 0px;
  border-style: solid;
  margin: 5px 0px 2px 0px;
  width: 980px;
  border-top: 2px solid #F5C7D2;
  border-top-color: #F5C7D2;
  }
  #Footer .Text {
  font-family: Tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #C90880;
  padding: 5px 0px 0px 0px;
  line-height: 1.5em;
  }
  .IMG {
  border: 1px solid #FFFFFF;
  cursor: pointer;
  }
  .IMGH {
  border: 1px solid #F9CBD6;
  cursor: pointer;
  }
  #Menu-L #Right {

  width: 539px;
  float: right;
  position: static;
  }
  #Menu-L #Right .Top {
  border: 1px solid #F9CBD6;
  background-position: center top;
  height: 19px;
  background-image: url('menu/menu.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-attachment: scroll;
  background-color: #F1D4E4;
  }
  #Menu-L #Right .Top .Text {
  padding: 3px 5px 0px 5px;
  text-align: right;
  line-height: normal;
  color: #223661;
  direction: rtl;
  }
  #Menu-L #Right .Down {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  }
  #Menu-L #Right .Down2 {
  margin: 0px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  }
  #Menu-L #Right .Down2 .Text {
  text-align: right;
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  direction: rtl;
  }

  #Menu-L #Right img { max-width:520px;
  margin: 4px 3px 4px 3px;
  }
  #Menu-L #Right .Down3 {
  background-position: center top;
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  background-image: url('menu/Menu-BG.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-attachment: scroll;
  }
  #Menu-L #Right .Down6 {
  background-position: center top;
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;text-align:right;direction:rtl;
  }
  #Menu-L #Right .Down3 .Text {
  line-height: 1.7em;
  text-align: right;
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  direction: rtl;
  }
  #Menu-L #Right .Content {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  text-align: justify;
  direction: rtl;
  line-height: 1.7em;
  font-size: 11px;
  }
  #Menu-L #Right .Help {
  border: 1px #F9CBD6 solid;
  background-color: #FFFFFF;
  text-align: justify;
  direction: rtl;
  color: #003366;
  padding: 5px;
  line-height: 1.63em;
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  }
  #Menu-L #Right .Help .Text {
  background-image: url('Images/Info.png');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: right center;
  padding: 0px 20px 0px 0px;
  }
  #Menu-L #Right .Content p {
  margin: 5px 0px 5px 0px;
  padding: 0px;
  line-height: 1.7em;
  }
  #Menu-L #Right .Content a {
  text-decoration: none;
  color: #000000;
  }
  #Menu-L #Right .Content a:visited {
  color: #000000;
  text-decoration: none;
  }
  #Menu-L #Right .Content a:active {
  color: #000000;
  text-decoration: none;
  }
  #Menu-L #Right .Down .Text {
  line-height: 1.7em;
  text-align: right;
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  direction: rtl;
  }
  #Menu-L #Left {

  width: 195px;
  float: left;
  position: static;
  }
  #Menu-L #Left .Top {
  border: 1px solid #F9CBD6;
  background-position: center top;
  height: 19px;
  background-image: url('menu/menu.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-attachment: scroll;
  background-color: #F1D4E4;
  }
  #Menu-L #Left .Top .Text {
  padding: 3px 0px 0px 0px;
  text-align: center;
  line-height: normal;
  color: #16387C;
  }
  #Menu-L #Left .Down {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  }
  .Ads1 {
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  padding: 3px 0px 0px 0px;
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  overflow: auto;
  }
  .Ads2 {
  background-color: #FFFFFF;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  padding: 5px 0px 0px 0px;
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  }

  #Menu-L #Left {

  width: 265px;
  float: left;
  position: static;
  }#Menu-L #Left .Date {
  background-position: center top;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  background-color: #FFFFFF;
  line-height: 170%;
  line-height: 1.5em;
  text-align: right;
  padding: 3px 2px 3px 2px;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  direction: rtl;
  background-image: url('Images/BG_Menu.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-attachment: scroll;
  }
  .DN {
  margin: 0px 0px 5px 0px;
  padding: 5px 5px 5px 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #F9CBD6;
  background-color: #ffffff;
  }
  .InputTitle2 {
  height: 22px;
  background-image: url('Images/InputBG2.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: right 1px;
  text-align: center;
  }
  .MyInput {
  padding: 3px 5px 3px 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #99AABD #7f7f7f #99AABD #99AABD;
  background-color: #FFFFFF;
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #000000;
  }
  .SearchBTN {
  background-color: #000099;
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-weight: bold;
  color: #FFFFFF;
  border-width: 0px;
  padding: 2px 2px 2px 2px;
  }
  .Title {
  color: #003399;
  }
  .Title2 {
  color: #3399FF;
  }
  form {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  }
  .Input {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-weight: normal;
  color: #184369;
  background-color: #E0EDF8;
  border: 1px solid #C0DAF1;
  margin: 0px;
  padding: 2px 4px 2px 4px;
  }
  .Button {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-weight: normal;
  padding: 4px;
  }
  #Menu-L #Right #Gallery {
  float: right;
  width: 480px;
  height: 70px;
  margin: 0px
  }
  #Menu-L #Right #Gallery .Text {
  height: 100%;
  background-image: url('Images/Album.png');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: right center;
  text-align: right;
  color:#808080
  }
  #Menu-L #Right #Gallery .Text2 {
  padding: 10px 65px 0px 0px;
  }

  #Pic {
  margin: 0px 0px 4px 4px;
  padding: 0px;
  float: right;
  width: 74px;
  height: 74px;
  position: static;
  }
  #ChatBox {
  border: 1px solid #F9CBD6;
  line-height: 150%;
  background-color: #FFFFFF;
  }
  #ChatBox .ChatBox {
  height: 400px;
  overflow: auto;
  }

  .InputTitle {
  height: 22px;
  background-image: url('Images/InputBG.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: left 1px;
  text-align: center;
  } #menu-img {
  background-image: url('menu/Menu-BG.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-position: center top; background-attachment: scroll;
  }
  .InputTitle2 {
  height: 22px;
  background-image: url('Images/InputBG2.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: right 1px;
  text-align: center;
  }

  .InputTD {
  text-align: left;
  }

  .SendTD {
  padding: 0px;
  background-image: url('Images/Send.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: 50px center;
  height: 25px;
  text-align: center;
  }

  .CanTD {
  background-image: url('Images/Can.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: 52px center;
  height: 25px;
  text-align: center;
  }

  .SendTDH {
  padding: 0px;
  background-image: url('Images/Send.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: 50px center;
  height: 25px;
  text-align: center;
  background-color: #E2EEFD;
  cursor: pointer;
  }

  .CanTDH {
  background-image: url('Images/Can.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: 52px center;
  height: 25px;
  text-align: center;
  background-color: #e2eefd;
  cursor: pointer;
  }

  .SP {
  padding: 0px 10px 0px 0px;
  } .widget_sphoto_body{text-align:center} .widget_sphoto_body img{border:1px solid #E091AE;-moz-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;padding:2px;margin:0px 0px 0px 0px;} .widget_sphoto_body img:hover{border:1px solid #C90880;padding:2px;} .widget_sphoto_body img,.archive_sphoto img{filter:alpha(opacity=70);opacity:0.7;-moz-opacity:0.7;} .widget_sphoto_body img:hover,.archive_sphoto img:hover{filter:alpha(opacity=100);opacity:1;-moz-opacity:1;}
  #Bar {
  border-style: solid;
  border-width: 1px 0px 0px 0px;
  border-color: #79AFE1;
  background-image: url('Images/Top.gif');
  background-repeat: repeat-x;
  background-attachment: scroll;
  position: fixed;
  bottom: 0px;
  left: 0;
  width: 100%;
  Height: 25px;
  z-index: 999;
  text-align: right;
  direction:rtl;
  display:block;
  }
  #Bar .Text {
  padding: 5px 10px 3px 10px;
  }
  * html #Bar { position:absolute; }
  a {
  color: #4651bd;
  text-decoration: none;
  }
  a:link {
  color: #004885;
  text-decoration: none;
  }
  a:visited {
  color: #004885;
  text-decoration: none;
  }
  a:hover {
  color: #FF0AA1;
  text-decoration: none;
  }
  a:active {
  color: #d40e0e;
  text-decoration: none;
  }
  #YaGhaem {
  display:block;
  width:120px;
  height:120px;
  position:fixed;
  bottom:0;
  left:0;
  z-index: 1000;
  }
  * html #YaGhaem {
  position:absolute;
  }

  ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }

  ul li {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
  }

  ul.linkcat li, div.linkcat li{
  padding-left: 1px !important;
  }

  **************************************************************

  این هم index

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <title><?php wp_title('«', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="description" content="<?php echo wp_title("مطالب مرتبط با دسته",false); ?>">
  <META name=googlebot content="index, follow">
  <meta name="keywords" content="<?php echo wp_title("مطالب مرتبط با دسته",false); ?>">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
  <meta name="google-site-verification" content="AjCS6CWpH7D1q_jaxJt3SemTw_e6DNE2MDvjhrLeZq0" />
  <meta name="abstract" content="<?php echo wp_title("مطالب مرتبط با دسته",false); ?> <?php bloginfo('name'); ?>">
  <meta http-equiv="expires" content="never">
  <meta name="robots" content="all,index,follow">
  <meta name="author" content="Navab Jamshidi">
  <META name="classification" content="News-Fun-Entertainment-Learn-Articles-sundries">
  <meta name="document-rating" content="General">
  <meta name="revisit-after" content="1 days">
  <meta name="geography" content="Iran">
  <meta name="language" content="Persian">
  <meta name="distribution" content="Global">
  <meta name="country" content="Iran">
  <meta name="resource-type" content="document">
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.css" type="text/css" media="all" />
  <script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/JS/Java.php" type="text/javascript"></script>
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/wp-page-numbers.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="alternate" type="text/xml" title="RSS .92" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/menu/favicon.ico">
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3" href="<?php echo home_url(); ?>/feed/atom" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  </head>
  <body>
  <div align="center">
  <div id="Body">
  <div id="Menu-R">
  <div class="Top" ><div class="Text">منوی اصلی</div></div>
  <div class="Down"><div class="Text">
  <div class="Bul2">">صفحه نخست</div>
  <div class="Bul2">فروشگاه</div>
  <div class="Bul2">/contact">تماس با ما</div>
  <div class="Bul2">عضویت درسایت</div>
  <div class="Bul2">">خروجی ار اس اس</div>
  <div class="Bul2">تبادل لینک</div>
  </div></div>

  <div class="Top"><div class="Text">دسته بندی مطالب</div></div>
  <div class="Down"><div class="Text" id="menu-img" style="line-height:1.8em;direction:rtl">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-15.png" alt="وطن فا" border="0"/> اخبار روز
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-41.png" alt="وطن فا" border="0"/> اجتماعی
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-44.gif" alt="وطن فا" border="0"/> اقتصادی
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-78.gif" alt="وطن فا" border="0"/> حوادث
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-45.png" alt="وطن فا" border="0"/> خارجی
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-42.png" border="0"/> سیاسی
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-43.gif" border="0"/> علمی
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-38.png" border="0"/> فرهنگی و هنری
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-40.gif" border="0"/> فناوری اطلاعات
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-47.png" border="0"/> سایر خبرها
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-16.gif" border="0"/> خانه و خانه داري
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-48.gif" border="0"/> آموزش آشپزي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-49.gif" border="0"/> آموزش شيريني پزي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-50.gif" border="0"/> دسر و بستني
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-51.png" border="0"/> سالاد
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-83.gif" border="0"/> نكات خانه داري
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-24.png" border="0"/> روانشناسي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-71.png" border="0"/> آيين همسر داري
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-28.png" border="0"/> تست های روانشناسی
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-70.png" border="0"/> روابط موفق
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-72.gif" border="0"/> كودكان
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-73.gif" border="0"/> موفقيت در كسب و كار
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-10.gif" border="0"/> سرگرمي و تفريح
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-19.gif" border="0"/> انواع فال و طالع بيني
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-20.gif" border="0"/> بازي هاي آنلاين
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-71.png" border="0"/> تیریپ لاو
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-80.gif" border="0"/> جالب و خواندني
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-16.gif" border="0"/> جوك و اس ام اس روز
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-17.png" border="0"/> عكس هاي خنده دار
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-18.gif" border="0"/> فال روز
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-21.png" border="0"/> كليپ هاي جالب
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-15.gif" border="0"/> مطالب طنز
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-8.png" border="0"/> عکسهای روز
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-77.png" border="0"/> عکس روز
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-18.gif" border="0"/> كامپيوتر و اينترنت
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-15.png" border="0"/> برنامه هاي كامپيوتر
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-55.png" border="0"/> ترفند هاي اينترنتي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-67.png" border="0"/> ترفند هاي كامپيوتر
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-21.png" border="0"/> كتابهاي الكترونيك
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-64.png" border="0"/> جزوه هاي دانشگاهي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-66.gif" border="0"/> داستان و رمان
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-63.gif" border="0"/> علمي و دانشگاهي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-67.png" border="0"/> كامپيوتر و وب
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-65.png" border="0"/> مجله و ژورنال
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-20.gif" border="0"/> مجله سلامت
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-62.gif" border="0"/> بهداشت جنسي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-59.gif" border="0"/> تغذيه
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-78.gif" border="0"/> تناسب اندام
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-60.gif" border="0"/> خواص خوراكيها
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-61.png" border="0"/> پزشكي و سلامت
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-14.gif" border="0"/> مد و زيبايي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-35.png" border="0"/> آرايشگري
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-37.gif" border="0"/> دكوراسيون هاي زيبا
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-36.png" border="0"/> زيبايي پوست و مو
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-82.gif" border="0"/> مدل كفش و کیف
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-33.gif" border="0"/> مدل لباس
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-34.png" border="0"/> مدل مو
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-19.png" border="0"/> موبايل
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-79.gif" border="0"/> برنامه هاي موبایل
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-55.png" border="0"/> ترفند هاي موبایل
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-8.png" border="0"/> تم و پيش زمينه و زنگ
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-23.gif" border="0"/> دانلود بازيهاي موبایل
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-79.gif" border="0"/> كتاب الكترونيكي موبایل
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/SubCat-57.gif" border="0"/> معرفي گوشيهاي جديد
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-13.png" border="0"/> موسيقي
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-32.png" border="0"/> آهنگ هاي روز
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-31.gif" border="0"/> عكس و خبر خوانندگان
      <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Pics/Cat-30.png" border="0"/> مصاحبه با خوانندگان

  </div></div>

  <div class="Top"><div class="Text">آرشیو مطالب</div></div>
  <div class="Down"><div class="Text" style="direction:rtl">

   <?php if (function_exists('wp_get_jarchives')) { ?>
   <?php wp_get_jarchives('type=monthly'); ?>
   <?php } else { ?>
   <?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>
   <?php } ?>

  </div></div>

  <div class="Top"><div class="Text">آمار و اطلاعات</div></div>
  <div class="Down"><div class="Text" style="direction:rtl">
  تعداد مطالب : <?php cystats_countPosts($showmode=true); ?>
  ورودی گوگل : <?php cystats_getSearchengineRefererCount
  ($showmode=true);?>
  بازدید امروز : <?php cystats_countHits(today); ?>
  بازدید دیروز : <?php cystats_countHits
  (yesterday); ?>
  بازدید این هفته : <?php cystats_countHits(week); ?>
  بازدید این ماه : <?php cystats_countHits
  (month); ?>
  بازدید کل : <?php cystats_countVisits(all); ?>
  افراد آنلاین : <?php cystats_countUsersOnline(); ?>
  امروز: <?php echo jdate("Y/m/d"); ?>
  </div></div>
  </div>

  <div id="Menu-L">
  <div id="Right"><div class="widget_sphoto_body">
  <div class="Ads1"><?php include(TEMPLATEPATH."/ads-center-index.php");?></div>
  </div></div>

  <div id="Left">
  <div class="DN">
  <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="get">
  <table width="100%" dir="rtl" style="border-collapse: collapse">
  <tr>
  <td width="25%" class="InputTitle2">جستجو :</td>
  <td class="InputTD" style="height: 22px; text-align: right">
  <input value="" name="s" class="MyInput" id="KeyWord" size="25" style="background-color: #FDEBF0;" /></td>
  <td ><input type="submit" class="SearchBTN" value="بگرد!" style="background-color: #E091AE;"/></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </div>

  <div class="Down" style="border-top: 1px solid #F9CBD6;"><div class="Text" style="padding:5px 0px 2px 0px;"><div <img src="http://up.iranblog.com/37261/1267474641.gif" width="120" height="240" border="0"/>
  <img src="http://irupload.ir/images/l674fxift9qmc9ylmlq.gif" width="120" height="240" border="0"/ style="padding-botton:6pt;"/></div>
  </div></div>

  </div>

  <div id="Right">
  <?php if (have_posts()) : ?>
  <div class="Top"><div class="Text">آرشیو دسته ی <?php if ( is_single() ) { ?> » <?php } ?> <?php wp_title(); ?></div></div>
  <div class="Down2"><div class="Text"><?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <b style="color:#BC7299">»</b> " rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?>
  <hr style="text-align:right;width:395pt;border-style:solid;border-color:#C4C4C4">
  <?php endwhile; ?>
  <div align="center" style="text-align:left;font-family:tahoma;font-size:11pt;">
  <?php if(function_exists('wp_page_numbers')) : wp_page_numbers(); endif; ?></div>
  </div>
  </div>
  <?php else : ?>
  <div class="Top"><div class="Text">جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت !</div></div>
  <div class="Down2">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/404.php");?>

  </div>
  <?php endif; ?>
  </div>
  <br clear="all" />
  </div>
  <br clear="all" />

  <div id="Footer">
  <div class="Text">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/footer.php");?>
  </div></div></div></div>
  </div></div>
  </body>
  </html>

 • Ʀεƶα

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۱
  تشکر شده: ۵۱ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷

  در قسمت سربرگ شما فایلی با پسوند .js وجود دارد که با حذف آن از قالبتون مشکلتون حل میشه!!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  farhad - kamali
 • farhad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۴

  اره یا فایل با همین پسوند توی پوشه قالب هست به اسم pngfix اونو حذف کنم؟

  این متنشه

  /*

  Correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 & 6.
  http://homepage.ntlworld.com/bobosola. Updated 18-Jan-2006.

  Use in <HEAD> with DEFER keyword wrapped in conditional comments:
  <!--[if lt IE 7]>
  <script defer type="text/javascript" src="pngfix.js"></script>
  <![endif]-->

  */

  var arVersion = navigator.appVersion.split("MSIE")
  var version = parseFloat(arVersion[1])

  if ((version >= 5.5) && (document.body.filters))
  {
  for(var i=0; i<document.images.length; i++)
  {
  var img = document.images[i]
  var imgName = img.src.toUpperCase()
  if (imgName.substring(imgName.length-3, imgName.length) == "PNG")
  {
  var imgID = (img.id) ? "id='" + img.id + "' " : ""
  var imgClass = (img.className) ? "class='" + img.className + "' " : ""
  var imgTitle = (img.title) ? "title='" + img.title + "' " : "title='" + img.alt + "' "
  var imgStyle = "display:inline-block;" + img.style.cssText
  if (img.align == "left") imgStyle = "float:left;" + imgStyle
  if (img.align == "right") imgStyle = "float:right;" + imgStyle
  if (img.parentElement.href) imgStyle = "cursor:hand;" + imgStyle
  var strNewHTML = "<span " + imgID + imgClass + imgTitle
  + " style=\"" + "width:" + img.width + "px; height:" + img.height + "px;" + imgStyle + ";"
  + "filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader"
  + "(src=\'" + img.src + "\', sizingMethod='scale');\"></span>"
  img.outerHTML = strNewHTML
  i = i-1
  }
  }
  }

 • farhad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۰:۵۷

  دوستان من یه هفته اس که یه سوال پرسیدم کسی نیست جواب بده

 • rock

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۲
  تشکر شده: ۶۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۳:۰۴

  من که لینکاتو تست کردم جایی نمی رفت؛ کجا کلیک می کنی تغییر مسیر میده؟ در ضمن با اسکریپت ها کاری نداشته باش فکر نکنم ربطی به اسکریپت داشته باشه البته فعلا!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  farhad - عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )
 • farhad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۰۷:۱۴

  یه حالتی پیدا کرده که وقتی کلیک می کنی (مثل همین تبلیغ ها که بعضی سایت ها میزارن و با کلیک میره به سایت دیگه)میره به یه ادرس

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.