انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ariaei


تاریخ عضویت
۱۹ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. استفاده از دو قالب به صورت همزمان برای یک سایت وردپرسی! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. ساخت قالب برای دسته خاص! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در فارسی سازی buddypress آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. استفاده از دوبانک اطلاعاتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. نصب بادی پرس به همراه وردپرس به صورت جدا ولی با استفاده آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. استفاده از دو قالب به صورت همزمان برای یک سایت وردپرسی! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. ساخت قالب برای دسته خاص! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. نصب بادی پرس به همراه وردپرس به صورت جدا ولی با استفاده آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.