انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mehdih


تاریخ عضویت
۳ اسفند ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشاهده این خطا 500 Internal Server Error آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مشکل در login آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. اضافه کردن فایل ترجمه به کمک poedite آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. این خطا برای چیه چکار کنم دگه خطا نده ...Warning: fclose() expects آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. ***مشکل عجیب*** ادامه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ارور 404 هنگام ورود به مدیریت- !!!! مهم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. تنظیمات پوسته game craft آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. ***مشکل عجیب*** آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. ***درخواست کمک "یک مشکل عصاب خوردکن" آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در login آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. ***مشکل عجیب*** ادامه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. ***مشکل عجیب*** آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. ***درخواست کمک "یک مشکل عصاب خوردکن" آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.