انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

میلاد رحیمی


تاریخ عضویت
۲۳ اسفند ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ثبت پوسته ساخته شده در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. نام نویسی کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. نام نویسی کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. حذف رسانه برای کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. آخرین ارسال های MyBB آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. تاریخ برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. MS Ads آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. یه مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. انتشار افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. قرار تبلیغات کلیک ایران در وبلاگ های شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 13. عدم اجرای Google XML Sitemaps و w3-total-cacheدر شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. پیغام ثبت نام وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. پیغام ثبت نام وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. پیغام ثبت نام وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. آخه چگونه ؟!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. نسخه فارسی پلاگین های لازم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 19. مشکل اولیه کار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. نسخه فارسی پلاگین های لازم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. کد امنیتی برای ارسال دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 22. کد آخرین مطالب وبلاگهای به روز شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 23. پلاگین آخرین مطالب پست شده وبلاگها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. قالب برای سایت وبلاگ دهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 25. قرار دادن تبلیغات اجباری در وبلاگ های ایجاد شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 26. فرم نام نویسی بهتر برای وردپرس شبکه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 27. ندادن فضای وب برای رسانه به وبلاگ نویسان آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. فرم ثبت بهتر برای وردپرس شبکه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 29. پلاگین نمایش وبلاگ های بروز شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 30. کار نکردن تقویم جلال آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کار نکردن تقویم جلال آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. پلاگین نمایش وبلاگ های بروز شده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. کد امنیتی برای ارسال دیدگاه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. فرم ثبت بهتر برای وردپرس شبکه ای آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. ثبت پوسته ساخته شده در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. فوری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. نام نویسی کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. نام نویسی کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. حذف رسانه برای کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. تاریخ برگه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 11. پیغام ثبت نام وردپرس شبکه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. قرار تبلیغات کلیک ایران در وبلاگ های شبکه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. یه مشکل بزرگ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. MS Ads آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 15. انتشار افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. نسخه فارسی پلاگین های لازم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. نسخه فارسی پلاگین های لازم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. پیغام ثبت نام وردپرس شبکه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. پیغام ثبت نام وردپرس شبکه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. قرار دادن تبلیغات اجباری در وبلاگ های ایجاد شده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. قالب برای سایت وبلاگ دهی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. فرم نام نویسی بهتر برای وردپرس شبکه ای آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 23. ندادن فضای وب برای رسانه به وبلاگ نویسان آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.