انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

iranboy


تاریخ عضویت
۱۱ دی ۱۳۸۷ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
مشهد

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. حذف شدن تمام دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. ارسال پست دلخواه به صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. افزونه فارسی : WP Page Numbers آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. تبدیل حالت خلاصه نویسی در پست ها به حالت کامل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. قرار دادن چند پست در کنار هم به صورت افقی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن چند پست در کنار هم به صورت افقی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. ارسال پست دلخواه به صفحه اصلی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.