انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

iranboy


تاریخ عضویت
۱۱ دی ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
مشهد

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. حذف شدن تمام دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  2. ارسال پست دلخواه به صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  3. افزونه فارسی : WP Page Numbers آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  4. تبدیل حالت خلاصه نویسی در پست ها به حالت کامل آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  5. قرار دادن چند پست در کنار هم به صورت افقی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن چند پست در کنار هم به صورت افقی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. ارسال پست دلخواه به صفحه اصلی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.