انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

iranboy


تاریخ عضویت
۱۱ دی ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
مشهد

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. حذف شدن تمام دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  2. ارسال پست دلخواه به صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. افزونه فارسی : WP Page Numbers آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  4. تبدیل حالت خلاصه نویسی در پست ها به حالت کامل آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. قرار دادن چند پست در کنار هم به صورت افقی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن چند پست در کنار هم به صورت افقی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. ارسال پست دلخواه به صفحه اصلی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.