انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

linktaz


تاریخ عضویت
۲۲ دی ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه ی"مسیر در سایت" کسی سرغ داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزونه ی حرکت عمودی تصاویر در Side bar آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. نصب پلاگین مربوط به شکلک های یاهو مسنجر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. افزونه شماره صفحات فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. عناوی آخرین پست ها به صورت چرخشی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نا مرتب شدن مطالب پست بعد از ارسال آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. (کمک) عدم رعایت بر حسب الفبا در چیدمان دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. معرفي هاست رايگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. کسی افزونه تصاویر متحرک داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. جدا سازي يك موضوع از صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. کمک در ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. افزونه ارسال خبر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. دسته بندی هم نام آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. کسی افزونه تصاویر متحرک داره؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. افزونه ی"مسیر در سایت" کسی سرغ داره؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. افزونه ی حرکت عمودی تصاویر در Side bar آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. نا مرتب شدن مطالب پست بعد از ارسال آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. (کمک) عدم رعایت بر حسب الفبا در چیدمان دسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. جدا سازي يك موضوع از صفحه اصلي آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. کمک در ویرایش قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. افزونه ارسال خبر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. دسته بندی هم نام آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.