انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

djnemigam


تاریخ عضویت
۸ خرداد ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
8 سال قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 2. مشکل در فارسی سازی buddypress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تقاضای فارسی کردن buddypress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. لود کردن category در div آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. استفاده از پستهای بادی پرس در ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. StatpressCn و Google Analytics آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ترجمه پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ارزش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. نشان ندادن یک تگ خاص در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. فتو آلبوم کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. پستها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. دستکاری mingle آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 13. حرکت نوشته در قسمتی از پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دستکاری mingle آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. لود کردن category در div آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. استفاده از پستهای بادی پرس در ورد پرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. ترجمه پلاگین آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. ارزش سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. پستها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. نشان ندادن یک تگ خاص در صفحه اول آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. فتو آلبوم کاربران آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.