انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

meysam302


تاریخ عضویت
۲۲ خرداد ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
زنجان

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نشناختن ادامه مطالب توسط متور جستجو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نشناختن ادامه مطالب توسط متور جستجو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. افزونه نمایش rss مطالب سایتی دیگر در سایت ما آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. ویروسی شدن سایت به شکل عجیب! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. فید وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در فید سایت با تعویض قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. انتقال دیتا بیس دیگری به سایت جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. اشکال در فید - عدم ارسال ایمیل از طرف فیدبرنر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ساخت زمینه دلخواه با شرایط مذکور آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. استفاد از افزونه ucan post در یک صحفه کاملا جدا نه در برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. اضافه کردن بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. اضافه کردن مدل گوشی های که برنامه را پشتیبانی میکنند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. امدن یک مسیج باکس که حاوی لینک باشه توش آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشکل در rss سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. فرم ساز فارسی cforms v11.9 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. زیبا کردن ظاهر ارسال دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. استفاد از افزونه ucan post در یک صحفه کاملا جدا نه در برگه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. نشناختن ادامه مطالب توسط متور جستجو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. نشناختن ادامه مطالب توسط متور جستجو آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. فید وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. انتقال دیتا بیس دیگری به سایت جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 6. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. اضافه کردن مدل گوشی های که برنامه را پشتیبانی میکنند آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. امدن یک مسیج باکس که حاوی لینک باشه توش آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 9. فرم ساز فارسی cforms v11.9 آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. مشکل در rss سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. زیبا کردن ظاهر ارسال دیدگاه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.