انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

toofaan


تاریخ عضویت
۴ بهمن ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
toofaan

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قالب برای وردپرس 2.8 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. رفع اشکال برای فارسی سازی یه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ترجمه چند عبارت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ویرایش فایل fa_IR.po آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. فروش قالب سایت. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. چگونه می توان به آخر عنوان هرمطلب یک کلمه ثابت مثلا review آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. بکار بردن یک تگ خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. افزونه IntenseDebate آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. نمایش ۱۰۰ پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. نمایش rss برای هر کتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. سوال در مورد پینگ کردن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. نمایش حداکثر 200 کاراکتر برای هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. نمایش تعداد کلمات هر پست پوشه Drafts آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. مشکل با wp-pagenavi.2.40 بعد از تعویض قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. مشکل با پوسته Digital Statement آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. ایجاد تگ بصورت اتومات برای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 17. اختصاص کی ورد برای یک کتگوری و پست های زیر مجموعه آن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. انتقال پست ها از یک کتگوری به کتگوری دیگه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. اکسپورت عنوان ها در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. مشکل نمایش کتگوری ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. دو سوال آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. پوسته سایت http://en.persianscript.ir رو می خوام!؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه IntenseDebate آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل با پوسته Digital Statement آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. قالب برای وردپرس 2.8 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. رفع اشکال برای فارسی سازی یه قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. ترجمه چند عبارت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. ویرایش فایل fa_IR.po آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. فروش قالب سایت. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. چگونه می توان به آخر عنوان هرمطلب یک کلمه ثابت مثلا review آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. بکار بردن یک تگ خاص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. نمایش ۱۰۰ پست آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. نمایش rss برای هر کتگوری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. سوال در مورد پینگ کردن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. نمایش حداکثر 200 کاراکتر برای هر پست آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. نمایش تعداد کلمات هر پست پوشه Drafts آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. ایجاد تگ بصورت اتومات برای پست ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 16. مشکل با wp-pagenavi.2.40 بعد از تعویض قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 17. اختصاص کی ورد برای یک کتگوری و پست های زیر مجموعه آن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. انتقال پست ها از یک کتگوری به کتگوری دیگه؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 19. اکسپورت عنوان ها در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 20. مشکل نمایش کتگوری ها آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 21. پوسته سایت http://en.persianscript.ir رو می خوام!؟! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 22. دو سوال آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.