انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamykhafan


تاریخ عضویت
۷ تیر ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. All-in-One Event Calendar آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. پوسته ها به شکل اولیه نمایش داده نمی شوند آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. چگونه از Portfolio استفاده کنم؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 4. server error آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 5. ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 6. مشکل با mingle forum آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. وبلاگ سازی با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. SEO آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. اضافه کردن کد های html به وبلاگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. ورد پرس شبکه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 11. امکان نصب پلاگین ها و پوسته ها توسط کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. گول و یاهو وب مستر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. افزونه آمار گیر سالم و دقیق آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 14. تیکت دادن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشکل درارسال فرم Contact Form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 17. مشکل با Google Analytics for WordPress آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. ادامه ی مطلب در صفحات دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 19. پرونده wp-config.php یافت نشد. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 20. درخواست افزونه login آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. افزونه بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 22. چک کردن دامین آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. آمار بازدید، بهینه ساز موتور جستجوگر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 24. ورود آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 25. خلبانی! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 26. footer آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 27. سطح دسترسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 28. جابه جا کردن جای نمایش برگه ها در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 29. login آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 30. افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. All-in-One Event Calendar آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. چگونه از Portfolio استفاده کنم؟؟ آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. server error آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 4. پوسته ها به شکل اولیه نمایش داده نمی شوند آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ادامه مطلب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 6. جابه جا کردن جای نمایش برگه ها در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 7. ورد پرس شبکه؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. وبلاگ سازی با وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل با mingle forum آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 10. اضافه کردن کد های html به وبلاگ ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. SEO آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 12. امکان نصب پلاگین ها و پوسته ها توسط کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. گول و یاهو وب مستر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. تیکت دادن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. ادامه ی مطلب در صفحات دیگر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. مشکل با Google Analytics for WordPress آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 17. چک کردن دامین آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 18. آمار بازدید، بهینه ساز موتور جستجوگر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 19. ورود آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 20. خلبانی! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 21. footer آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 22. سطح دسترسی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 23. login آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 24. افزونه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.