انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sinaeslami


تاریخ عضویت
۱۵ تیر ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. وجود نداشتن هیچ عکسی در پرونده چند رسانه ای و تغییر کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. وجود نداشتن هیچ عکسی در پرونده چند رسانه ای و تغییر کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. قرار متن در کنار عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. درخواست افزونه رزرو اتاق آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. فرم ارتباط با ما که پیام های ارسالی در پنل ادمین بیاید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. آموزش: فعال کردن فهرست‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 11. غیر فعال کردن نظرات در برگه خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. فرم ساز ارسال به مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 13. وسط قرار نگرفتن هدر در اینترنت اکسپلورر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. چسباندن هدر به بالای صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. نشان ندادن نام پیوندها و فقط نشان دادن عکس پیوند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. جلوگیری از هک شدن توسط عرب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. مشکل تابت بودن فوتر و حرکت نکردن اتوماتیک آن به پایین آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. چرا عکسها در متن به صورت بند انگشتی نشان داده میشوند آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. تغییر در ابزارک فیلد خوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. نشان دادن عکسهای مخصوص روزهای هفته در ستون کناری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 21. عدم نمایش ویراشگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 22. نشان ندادن slideshow آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. قرار دادن ستون وسط که اخبار توش قرار میگیره در وسط صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. وجود نداشتن هیچ عکسی در پرونده چند رسانه ای و تغییر کرد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. وجود نداشتن هیچ عکسی در پرونده چند رسانه ای و تغییر کرد آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. جلوگیری از هک شدن توسط عرب ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. درخواست افزونه رزرو اتاق آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. قرار متن در کنار عکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. فرم ارتباط با ما که پیام های ارسالی در پنل ادمین بیاید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. وسط قرار نگرفتن هدر در اینترنت اکسپلورر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. چسباندن هدر به بالای صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. نشان ندادن نام پیوندها و فقط نشان دادن عکس پیوند آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. مشکل تابت بودن فوتر و حرکت نکردن اتوماتیک آن به پایین آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 15. چرا عکسها در متن به صورت بند انگشتی نشان داده میشوند آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 16. نشان دادن عکسهای مخصوص روزهای هفته در ستون کناری آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 17. عدم نمایش ویراشگر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 18. نشان ندادن slideshow آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 19. قرار دادن ستون وسط که اخبار توش قرار میگیره در وسط صفحه آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.