انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

anis


تاریخ عضویت
۶ مهر ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پایگاه داده..............قبل از نصب نسخه جدید وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. وجود نداشتن هيچ عکسي در پرونده چند رسانه اي و تغيير کرد آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. اطلاعاتم.............................کمک آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. انتقاد آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 5. مشکل بازکردن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. خطای آپلود عکس در سایتم؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. اگه حل نشه تعطیل میکنم سایتمو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. امکانات پوسته من.........با یه عالمه سوال مبهم من... آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. دلمون خوشه سایت زدیم.........باز نمیشه کمک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. غیر فعال کردن دیدگاههای سایت...چرا؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. یه مشاوره در مورد امنیت هاست... آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. غیر فعال کردن دیدگاه سایتم............کمک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. تازه واردم..کمک....چطوری عکس بزارم؟ و همچنین کد جاوا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. پایگاه داده..............قبل از نصب نسخه جدید وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. اطلاعاتم.............................کمک آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. خطای آپلود عکس در سایتم؟؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. امکانات پوسته من.........با یه عالمه سوال مبهم من... آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. غیر فعال کردن دیدگاه سایتم............کمک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. دلمون خوشه سایت زدیم.........باز نمیشه کمک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. غیر فعال کردن دیدگاههای سایت...چرا؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. یه مشاوره در مورد امنیت هاست... آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. تازه واردم..کمک....چطوری عکس بزارم؟ و همچنین کد جاوا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.