انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Hossein Esmaeili


تاریخ عضویت
۱۵ مرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Iran
علایق
Computer

فعالیت‌های کاربر

۱۲

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل نشان دادن تاریخ شمسی فقط در صفحه ی اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. سوالی کوچک درباره cystat آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل قرار دادن کد ها در توابع آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. عدم ورود به سایت و بخش مدیریت به علت وارد کردن کدهای افز آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. افزونه ی قدرتمند ShareThis آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل دکمه ی خانه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. منوی افقی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. سوال های وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. گذاشتن دکمه اشتراک گذاری فیس بوک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. ریست کردن نظر سنجی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. فارسی کردن یک نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. افزودن فایل های فلش به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. درخواست راهنمایی در مورد یک اخطار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. مشکل ورود به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. حذف بخش ارسال دیدگاه بینندگان در برخی صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 16. مشکل در استفاده از فایل های فلش در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. افزودن فرم تماس با ما آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. تغییر مکان گزینه ی +1 گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. امکان حذف سوال ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 20. RSS آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 21. سوال بسیار مهم در زمینه پوسته سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. I Important Qustion آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. نحوه ی اصلاح یا حذف لینک های موجود در Footer سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. مشاهده یک ارور هنگام مشاهده سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 25. قرار دادن کد های Html در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 26. منوی افقی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل نشان دادن تاریخ شمسی فقط در صفحه ی اول سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل قرار دادن کد ها در توابع آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. افزونه ی قدرتمند ShareThis آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. سوال های وردپرسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. عدم ورود به سایت و بخش مدیریت به علت وارد کردن کدهای افز آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل دکمه ی خانه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. منوی افقی سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. گذاشتن دکمه اشتراک گذاری فیس بوک آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. ریست کردن نظر سنجی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. فارسی کردن یک نوشته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. درخواست راهنمایی در مورد یک اخطار آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. افزودن فایل های فلش به سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. امکان حذف سوال ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. مشکل ورود به سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 15. RSS آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. مشکل در استفاده از فایل های فلش در سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 17. افزودن فرم تماس با ما آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. تغییر مکان گزینه ی +1 گوگل آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 19. سوال بسیار مهم در زمینه پوسته سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 20. I Important Qustion آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 21. نحوه ی اصلاح یا حذف لینک های موجود در Footer سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 22. مشاهده یک ارور هنگام مشاهده سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 23. قرار دادن کد های Html در سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 24. منوی افقی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.

۱۲