انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

megaman


تاریخ عضویت
۵ فروردین ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
-
پیشه
-
علایق
-

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه ای برای کش کردن آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 2. حل مشکل حروف عربی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 3. چطوری شماره مطالب به صورت مرتب بالا رود؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 4. آخرین نسخه wp-dtree آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 5. کدام پیوند یکتا را می پسندید آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. لطفن این مطلب را بخوانید و نظرتون را بگید آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 7. نشان ندان عکس ها بعد از انتقال سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 8. سوالی در باب لینک مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 9. نظر خواهی در مورد قالب های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 10. یک انتقاد + یک پیشنهاد؛ برای انجمن وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه ای برای کش کردن آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 2. حل مشکل حروف عربی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 3. چطوری شماره مطالب به صورت مرتب بالا رود؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 4. آخرین نسخه wp-dtree آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 5. کدام پیوند یکتا را می پسندید آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 6. لطفن این مطلب را بخوانید و نظرتون را بگید آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 7. نشان ندان عکس ها بعد از انتقال سایت آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 8. سوالی در باب لینک مطالب آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 9. نظر خواهی در مورد قالب های وردپرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.