انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

patroklos


تاریخ عضویت
۲۱ مهر ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تغییر زبان آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. تغییر جای لینک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نوشات پیام از راست به چپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. تعییر فونت در Comments آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. بزرگتر کردن خط آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. پوسته Twenty Eleven آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. جدا کردن sidebar از نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. حذف نشانه ها در sidebar آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. حذف نام آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تغییر زبان آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. تغییر جای لینک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. نوشات پیام از راست به چپ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. بزرگتر کردن خط آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تعییر فونت در Comments آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. پوسته Twenty Eleven آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. جدا کردن sidebar از نوشته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. حذف نشانه ها در sidebar آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. حذف نام آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.