انجمن


تغییر زبان  (۳ نوشته)

 • patroklos

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۹

  با درود
  در پایین و بالا صفحه من ( http://www.chubin.net/?paged=2) این دو وآژه به زبان انگلیسی " Older posts "
  و" Newer posts" دیده می شوند. چگونه می توان این دو وآژه را از بالای صفحه حذف و در قسمت پایین به فارسی برگرداند.
  با تشکر

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۸

  سلام، فایل page.php رو باز کنید و توابع next_posts_link و previous_posts_link را پاک کنید.

 • patroklos

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۱

  با درود
  در فایل page.php صفحه من :

  `<?php
  /**
  * The template for displaying all pages.
  *
  * This is the template that displays all pages by default.
  * Please note that this is the WordPress construct of pages
  * and that other 'pages' on your WordPress site will use a
  * different template.
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Eleven
  * @since Twenty Eleven 1.0
  */

  get_header(); ?>

  <div id="primary">
  <div id="content" role="main">
  <?php the_post(); ?>

  <?php get_template_part( 'content', 'page' ); ?>
  <?php comments_template( '', true ); ?>
  </div><!-- #content -->
  </div><!-- #primary -->

  <?php get_footer(); ?>

  این دو کد:
  next_posts_link و previous_posts_link
  ثبت نشده اند
  با تشکر

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.