انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sadra777


تاریخ عضویت
۱۸ دی ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
9 سال, 8 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
ایران
پیشه
دانشجو
علایق
it

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در فارسی سازی وردپرس نسخه 4 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. ایجاد امکان انتخاب موضوعات "categories" برای بخش آخرین آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. اتصال هاست دانلود به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. هاست دانلود برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. قرار دادن عکس url در Set featured image آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. درخواست افزونه عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. افزونه ای برای آپلود تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. کشمل در قرار دادن تبلیغات در header قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. تغییر شکل کامنت و ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل در قرار دادنل پس زمینه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. کشمل در رنگ قالب و زمینه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. چگونه می شود ساب دامین را به سایت متصل می شود؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. درخواست پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ایجاد تکست باکس در پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. ایجاد یک باکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. خارج کردن تم وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. استخراج تم وردپرس از یک سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 19. درخواست تم سایت chive آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. درخواست تم سایت chive آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. قرار دادن کد گوگل ادسنس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. پوسته ی محبوبیت در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 23. مشکل در نصب W3 Total Cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. درخواست راهنمای نصب WP Super Cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 25. مشکل در قرار دادن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. مشکل در قرار دادن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 27. درخواست افزونه پست های پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 28. افزونه آرشیو مجلات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 29. نحوه صیحیح نصب Google Analytics آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در فارسی سازی وردپرس نسخه 4 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. قرار دادن کد گوگل ادسنس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. ایجاد امکان انتخاب موضوعات "categories" برای بخش آخرین آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. هاست دانلود برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. قرار دادن عکس url در Set featured image آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. درخواست افزونه عکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. افزونه ای برای آپلود تصاویر آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 8. کشمل در قرار دادن تبلیغات در header قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 9. خارج کردن تم وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. تغییر شکل کامنت و ادامه مطلب آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل در قرار دادنل پس زمینه آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 12. کشمل در رنگ قالب و زمینه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. چگونه می شود ساب دامین را به سایت متصل می شود؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. درخواست پوسته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. ایجاد تکست باکس در پست آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 16. ایجاد یک باکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 17. استخراج تم وردپرس از یک سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. درخواست تم سایت chive آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 19. درخواست تم سایت chive آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 20. پوسته ی محبوبیت در گوگل آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 21. مشکل در نصب W3 Total Cache آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 22. درخواست راهنمای نصب WP Super Cache آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 23. مشکل در قرار دادن عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 24. درخواست افزونه پست های پیشرفته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 25. مشکل در قرار دادن عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 26. افزونه آرشیو مجلات آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.