انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

fal


تاریخ عضویت
۲۰ دی ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونگی اتصال ایمیل سایت به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل با پوسته Alltuts آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. اضافه شدن کد به متن لاتین چسبانده شده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. دنبال یک پوسته ی استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. لطفا این پوسته رو پارسی کنید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. یکی کردن کاربران وردپرس و ویبولتین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل wp-login.php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل wp-login.php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. Error: PHP is not running آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونگی اتصال ایمیل سایت به وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل با پوسته Alltuts آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. اضافه شدن کد به متن لاتین چسبانده شده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. دنبال یک پوسته ی استاندارد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. لطفا این پوسته رو پارسی کنید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل wp-login.php آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل wp-login.php آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. Error: PHP is not running آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.