انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mmarea


تاریخ عضویت
۱۸ تیر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل جدی با Permalink آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. درخواست کمک برای حل یک مشکل در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل با موضوعات فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل با وردپرس انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. مشکل با افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سوال در مورد رسانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. حذف پیغام خطا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مشکل با si-captcha آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. درخواست افزونه خبرنامه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل با افزونه Contact-form-7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. سوال در مورد رسانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 13. افزونه ای برای بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. قالب سازگار با رسم الخط فارسي آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. افزونه براي ايجاد و مديريت منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشكل در قالب twist آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. چگونه بايد تاريخ را به شمسي نشان داد ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونه بايد تاريخ را به شمسي نشان داد ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. حذف پیغام خطا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل جدی با Permalink آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. درخواست کمک برای حل یک مشکل در پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل با موضوعات فارسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل با وردپرس انگلیسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل با افزونه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. سوال در مورد رسانه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشکل با si-captcha آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. درخواست افزونه خبرنامه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل با افزونه Contact-form-7 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. سوال در مورد رسانه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 13. قالب سازگار با رسم الخط فارسي آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. افزونه براي ايجاد و مديريت منو آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 15. مشكل در قالب twist آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.