انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

حسین


تاریخ عضویت
۲۳ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش ندادن عنوان و دسته بندی فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. خطای page contains در rss آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. چگونه سرعت وردپرس‌مان را چندين برابر کنيم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ارور افزونه W3 total cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کامنت در برگه ها [ارسال نظرات/دیدگاه کاربران در برگه] آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. حذف فرم نظرات از برگه تماس با ما آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. اشتباه در دسته بندی در فوتر نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نمایش ساید بار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. افزونه فارسی ثبت نام حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نمایش ندادن عنوان و دسته بندی فارسی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. خطای page contains در rss آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. ارور افزونه W3 total cache آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. حذف فرم نظرات از برگه تماس با ما آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. اشتباه در دسته بندی در فوتر نوشته ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. نمایش ساید بار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.