انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

dorsashop.ir


تاریخ عضویت
۲ فروردین ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. باز بودن منوی جی کئولری در حالت پیش فرض آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ادغام و هماهنگی در دو سایت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل جدی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشکل با ایمپورت دیتابیس به هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. مشکل در import دیتابیس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فارسی سازی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل با قسمت پیوند یکتا در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. برچسب نویسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. تغییر کلی آدرس عکسهای آپلود شده از 127.0.0.1 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. برچسب نویسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. راهنمایی در انتخاب تم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. تغییر کلی سایت به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. ایجاد تغییر در تم ورد پرس estore آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. تبدیل localhost به آدرس اصلی سایت پس از آپلود فایلها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. باز بودن منوی جی کئولری در حالت پیش فرض آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ادغام و هماهنگی در دو سایت وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل جدی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل با ایمپورت دیتابیس به هاست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در import دیتابیس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. راهنمایی در انتخاب تم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. برچسب نویسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. فارسی سازی افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. مشکل با قسمت پیوند یکتا در پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. تغییر کلی آدرس عکسهای آپلود شده از 127.0.0.1 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. برچسب نویسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. تغییر کلی سایت به وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 13. ایجاد تغییر در تم ورد پرس estore آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 14. تبدیل localhost به آدرس اصلی سایت پس از آپلود فایلها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.