انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

محمد احمدیان


تاریخ عضویت
۲۹ شهریور ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 4 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قرار دادن پرمیژن ۰۴۶۶ به فایل ها آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. کاربران غیر ایرانی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 3. تغییر قالب و ناپدید شدن لینک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل با قالب گلنار آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. امکانات جانبی برای کاربران عضو شده آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. درخواست افزونه subscribe2 فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ایمیل تایید ثبت نام برای کاربران جدید آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نمی‌توان پرونده را کپی کرد آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 9. نظر دادن در صفحات در قالب Cyangant آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. باز نشدن قسمت افزونه های سایت وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 11. ایراد افزونه فرم تماس 7 آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. مشکل با افزونه Syntax Highlighter آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 13. باز نشدن قسمت افزونه های سایت وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 14. مشکل با افزونه theme my login آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. واژه "ورود اعضا" به جای "ورود" آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن پرمیژن ۰۴۶۶ به فایل ها آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. کاربران غیر ایرانی سایت آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 3. تغییر قالب و ناپدید شدن لینک افزونه آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل با قالب گلنار آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 5. امکانات جانبی برای کاربران عضو شده آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 6. درخواست افزونه subscribe2 فارسی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 7. ایمیل تایید ثبت نام برای کاربران جدید آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 8. نظر دادن در صفحات در قالب Cyangant آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. ایراد افزونه فرم تماس 7 آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. باز نشدن قسمت افزونه های سایت وردپرس فارسی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 11. مشکل با افزونه Syntax Highlighter آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 12. واژه "ورود اعضا" به جای "ورود" آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 13. باز نشدن قسمت افزونه های سایت وردپرس فارسی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.