انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

control


تاریخ عضویت
۲۳ فروردین ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
network
پیشه
ندارد
علایق
به همه چی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن یک آدرس به url داده شده در wp-robot آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. تغییر زبان کنترل پنل به انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. عدم نمایش عکس آپلود شده توسط وبلاگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. کتاب راهنمای برپاسازی وردپرس چندکاربره به زبان فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل تصویر شاخص در برخی از قالب ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. تفاوت RPS Sitemap Generator و Google XML Sitemaps آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغییر آدرس تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. افزونه auto-post-thumbnail و SEO Friendly Images آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل با افزونه auto-post-thumbnail.3.3.0 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. فراخوانی یک فایل در php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. بازی آنلاین رایگان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. محدود کردن کاربری مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. درخواست افزورنه تولباری بالای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. اتصال به ساب دامین وبلاگهای با آدرس زیر پوشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. انتقاد از مدیریان ورد پرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. نصب وردپرس و نيوك با هم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. فضای مورد استفاده وبلاگنویسان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. نصب وردپرس مولتی یوزر در ساب دامین و ارائه وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. انتقال مطالب از وبلاگ ها به وبلاگ ها ورد پرس مولتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 20. چند سوال درباره ورد پرس مولتی یوزر فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اضافه کردن یک آدرس به url داده شده در wp-robot آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. تغییر زبان کنترل پنل به انگلیسی آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. عدم نمایش عکس آپلود شده توسط وبلاگ ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. محدود کردن کاربری مدیر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل تصویر شاخص در برخی از قالب ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. تفاوت RPS Sitemap Generator و Google XML Sitemaps آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. تغییر آدرس تصویر شاخص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. افزونه auto-post-thumbnail و SEO Friendly Images آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل با افزونه auto-post-thumbnail.3.3.0 آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. فراخوانی یک فایل در php آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. درخواست افزورنه تولباری بالای سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. اتصال به ساب دامین وبلاگهای با آدرس زیر پوشه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. انتقاد از مدیریان ورد پرس فارسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. نصب وردپرس و نيوك با هم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. فضای مورد استفاده وبلاگنویسان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. نصب وردپرس مولتی یوزر در ساب دامین و ارائه وبلاگ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. انتقال مطالب از وبلاگ ها به وبلاگ ها ورد پرس مولتی یوزر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. چند سوال درباره ورد پرس مولتی یوزر فارسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.