انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mrs1993


تاریخ عضویت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نصب سیستم مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. چجوری یه پست بدون ادامه مطلب بزارم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. رنگ مطالب سایتم سفید شده و نوشته ها دیده نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. چجوری یه مطلب بدون ادامه مطلب ایجاد کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. پشت زمینه سایت رو چجوری عوض کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. وقتی سایتم رو باز میکنم برای چند لحظه گیر میکنه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. سایتم هنگ میکنه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. سایتم هنگ میکنه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. اقا مهرداد این صفحات ما درست نشدا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. آدرس سایتم رو چجوری عوض کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. شماره بندی صفحات سایتم از قالب زده بیرون آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. آدرس سایتم رو چجوری عوض کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. چجوری هر تبلیغ رو تو یه کادر جدا بزارم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. انتقال سایت به هاست دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. حذف ادامه مطلب و نمایش کامل پس در صفحه اول/فوری لطفا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. چجوری یه پست بدون ادامه مطلب بزارم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. چطور میشه در حاشیه سایت تبلیغ کرد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. ادامه مطلب قالب دانلودها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. تعویض بک گراند سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. گذاشتن تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. پانوشت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آدرس سایتم رو چجوری عوض کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. آدرس سایتم رو چجوری عوض کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. نصب سیستم مدیریت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. چجوری یه مطلب بدون ادامه مطلب ایجاد کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. چجوری یه پست بدون ادامه مطلب بزارم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. رنگ مطالب سایتم سفید شده و نوشته ها دیده نمیشه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. پشت زمینه سایت رو چجوری عوض کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. وقتی سایتم رو باز میکنم برای چند لحظه گیر میکنه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. سایتم هنگ میکنه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. سایتم هنگ میکنه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 11. اقا مهرداد این صفحات ما درست نشدا آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. شماره بندی صفحات سایتم از قالب زده بیرون آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. چجوری یه پست بدون ادامه مطلب بزارم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. چجوری هر تبلیغ رو تو یه کادر جدا بزارم آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 15. انتقال سایت به هاست دیگر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. چطور میشه در حاشیه سایت تبلیغ کرد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. ادامه مطلب قالب دانلودها آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 18. تعویض بک گراند سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 19. گذاشتن تبلیغات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 20. پانوشت سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.