انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amirreza


تاریخ عضویت
۱۴ مهر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تنظیم آدرس لینکها+تصاویر باتوجه به آدرس ورودی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. راهنمایی برای افزونه Redirection آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. انتقال کاربر از آدرس به آدرس دیگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. تغییر آدرس تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. پخش موسیقی در پس زمینه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. تغییر رنگ title پستهای یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. اضافه کردن کدجاوا از طریق Functions.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. مشکل در سطح دسترسی پوشه ها هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 10. کد پیوندک برای پستها چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. چپ چین یا راست چین شدن عنوان باتوجه به زبان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. فیس‌بوک یا فیس بوک! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. چگونگی تغییر نمایش تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. ادغام 2 کد PHP آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. حرکت یک شئ در صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. ارسال نظرات به ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. تنظیم قسمت پاسخ به نظر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 18. چپ چین شدن و راست چین شدن خودکار مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. مشکل قالب Dream Place آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. کنترل تعداد پیوندها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. پستها فقط برای اعضا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. برنامه ای برای ویراش پست ها در حالت آفلاین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 23. عدم نمایش پستها یک موضوع خاص در صفحه اول با پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 24. مشکل در نمایش "نوشته های پیشین" آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. تغییر فونت + اندازه در بخش نوشتن پست جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 26. مشکل در قالب پاییزان آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. مشکل ادامه مطلب در صفحات جدا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 28. ارسال مطالب با پيام كوتاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 29. ارسال پست بدون نمایش در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 30. مشکل قالب iNove در مرورگر کروم و فایرفاکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در سطح دسترسی پوشه ها هست؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. عدم نمایش پستها یک موضوع خاص در صفحه اول با پلاگین آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. تنظیم آدرس لینکها+تصاویر باتوجه به آدرس ورودی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. راهنمایی برای افزونه Redirection آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. انتقال کاربر از آدرس به آدرس دیگه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. تغییر آدرس تصاویر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. تغییر فونت + اندازه در بخش نوشتن پست جدید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. تغییر رنگ title پستهای یک دسته خاص آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 9. اضافه کردن کدجاوا از طریق Functions.php آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. کد پیوندک برای پستها چیه؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. چپ چین یا راست چین شدن عنوان باتوجه به زبان آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 12. فیس‌بوک یا فیس بوک! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. ادغام 2 کد PHP آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 14. حرکت یک شئ در صفحه آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 15. ارسال نظرات به ایمیل آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 16. تنظیم قسمت پاسخ به نظر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 17. مشکل قالب Dream Place آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. کنترل تعداد پیوندها آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 19. پستها فقط برای اعضا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 20. برنامه ای برای ویراش پست ها در حالت آفلاین آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 21. مشکل در نمایش "نوشته های پیشین" آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 22. مشکل در قالب پاییزان آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 23. مشکل ادامه مطلب در صفحات جدا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 24. ارسال پست بدون نمایش در صفحه اصلی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 25. مشکل قالب iNove در مرورگر کروم و فایرفاکس آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.