انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

techno


تاریخ عضویت
۱۵ تیر ۱۳۹۳ (۷ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 11 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش نوشته های ارسالی کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. یک خطای غیر منتظره رخ داده است آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. انتخاب دسته آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل با افزونه ی Yahoo! Emoticons for Custom Smilies 2.3 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نمایش تعداد بازدید چند صفحه در یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. انتخاب دامین جدید آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 7. مشکل هنگام آپدیت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 8. نمایش نوشته های ارسالی کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. شرطی کردن کد آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در افزونه ی ucan post آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. افزونه پست مهمان آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 12. استایل قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 13. جابجایی عنوان و موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 14. نمایش بازدید چند صفحه در یک صفحه ی مادر آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 15. کد نمایش عنوان هر دسته آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. رعایت نکردن فاصله آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. ایجاد خط جدا کننده در بخش های مختلف آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 18. افزونه پروفایل کاربری آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 19. انتخاب قالب جداگانه برای دسته های مختلف آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 20. نشان ندادن آی پی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 21. استایل و رنگ دادن به نوشته ( شما اینجا هستید ) آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 22. آموزش ایجاد شما اینجا هستید در وردپرس بدون افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 23. آموزش نمایش تعداد بازدید برای هر مطلب در قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 24. مفهوم قرار دادن فایل در پوشه Sql بر روی دیتابس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 25. تغییر در فوتر قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 26. نبودن فاصله بین نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 27. اطلاعات اتصال آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 28. ابزارک برای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 29. راستچین کردن فیلد آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 30. wp member آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نمایش نوشته های ارسالی کاربران آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 2. یک خطای غیر منتظره رخ داده است آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 3. انتخاب دسته آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 4. مشکل با افزونه ی Yahoo! Emoticons for Custom Smilies 2.3 آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 5. نمایش تعداد بازدید چند صفحه در یک صفحه آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 6. انتخاب دامین جدید آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 7. مشکل هنگام آپدیت وردپرس آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 8. نمایش نوشته های ارسالی کاربران آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 9. شرطی کردن کد آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 10. مشکل در افزونه ی ucan post آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 11. استایل قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 12. جابجایی عنوان و موضوع آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 13. نمایش بازدید چند صفحه در یک صفحه ی مادر آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 14. کد نمایش عنوان هر دسته آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 15. ایجاد خط جدا کننده در بخش های مختلف آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 16. رعایت نکردن فاصله آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 17. نشان ندادن آی پی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 18. آموزش ایجاد شما اینجا هستید در وردپرس بدون افزونه آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 19. استایل و رنگ دادن به نوشته ( شما اینجا هستید ) آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 20. مفهوم قرار دادن فایل در پوشه Sql بر روی دیتابس آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 21. تغییر در فوتر قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 22. نبودن فاصله بین نوشته ها آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 23. اطلاعات اتصال آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 24. ابزارک برای سایت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 25. راستچین کردن فیلد آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.