انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

digitz


تاریخ عضویت
۴ دی ۱۳۸۶ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Iran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درج نیم فاصله در POEDIT آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل wp-postviews در نگارش 3.8.5 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست فایل .po فارسی سازی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. مشکل در لاگین پس از درون ریزی مجدد دیتابیس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. مشکل در نمایش محتوای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. چگونگی بكارگیری آرگومان ها در فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. مشکل در فارسی سازی قالب Freshnews آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. خبر: وردپرس ۲.۵ و ورد‍پرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. درج جدول در وردپرس 2.3.2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در قالب illacrimo آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. مشکل ویرایشگر جدید 2.3.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در قالب illacrimo آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. درج نیم فاصله در POEDIT آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. مشکل در لاگین پس از درون ریزی مجدد دیتابیس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. مشکل در نمایش محتوای سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. درخواست فایل .po فارسی سازی وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. چگونگی بكارگیری آرگومان ها در فارسی سازی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. مشکل در فارسی سازی قالب Freshnews آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. درج جدول در وردپرس 2.3.2 آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 9. مشکل ویرایشگر جدید 2.3.1 آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.