انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aminadibi


تاریخ عضویت
۸ دی ۱۳۸۶ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با ادیتور در نسخه‌های جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 2. آیا میشه با وردپرس لینکدونی ساخت ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 3. خراب شدن ادیتور آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل عجیب در نمایش وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 5. مشکل و سوال درباره‌ی ‍‍‍‍پوسته Blackish Persian آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 6. درخواست فارسی‌سازی پوسته ژورنالیست آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. عربی‌نویسی بین عبارات فارسی؟ چگونه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 8. fa_IR.po کجاست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 9. چگونه قسمت «پیوندهای روزانه» ایجاد کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ایجاد قسمت ابرچسب‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 11. چگونه می‌توانم برای وبلاگم آهنگ بگذارم آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. تغییر ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 13. Sideb در پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 14. گذاشتن عکس بالای وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ترتیب ‍‍‍‍پیوندها و دسته های پیوندها آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. تنظیم تاریخ نوشته به تاریخ جلالی و نوع تاریخ بایگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 17. مشکل نوشتن پست فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ترتیب ‍‍‍‍پیوندها و دسته های پیوندها آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. چگونه می‌توانم برای وبلاگم آهنگ بگذارم آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل با ادیتور در نسخه‌های جدید آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. Sideb در پیوند یکتا آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 5. تنظیم تاریخ نوشته به تاریخ جلالی و نوع تاریخ بایگان آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 6. مشکل عجیب در نمایش وبلاگ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 7. مشکل و سوال درباره‌ی ‍‍‍‍پوسته Blackish Persian آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 8. درخواست فارسی‌سازی پوسته ژورنالیست آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 9. عربی‌نویسی بین عبارات فارسی؟ چگونه؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 10. fa_IR.po کجاست؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 11. ایجاد قسمت ابرچسب‌ها آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 12. چگونه قسمت «پیوندهای روزانه» ایجاد کنم؟ آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 13. تغییر ترجمه آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 14. گذاشتن عکس بالای وبلاگ آغازشده: ۱۶ سال پیش بدون پاسخ.
 15. مشکل نوشتن پست فارسی آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.