انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ircome


تاریخ عضویت
۲۴ آبان ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پيغام برگه پيدا نشد در هنگام وارد شده به انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. عدم ورود به صفحه کنترل پنل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. پيوند يكتا بدون تغيير در htacces آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشكل در ارسال پيام پلاگين cform آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشكل با افزونه منو درختي آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. اضافه نشدن پيوند جديد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. وارد نشدن به كنترل پنل پس از نصب منو درختي 30 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. پيغام برگه پيدا نشد در هنگام وارد شده به انجمن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشكل با افزونه منو درختي آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. عدم ورود به صفحه کنترل پنل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. پيوند يكتا بدون تغيير در htacces آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشكل در ارسال پيام پلاگين cform آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 6. اضافه نشدن پيوند جديد آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. وارد نشدن به كنترل پنل پس از نصب منو درختي 30 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.