انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

www.Photoshopiha.com


تاریخ عضویت
۲ شهریور ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش پستها به صورت افقی در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. کد نمایش نظرات یک مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. شکایت حسابی از انجمن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. کمک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل جدی در نظرات مطالب یا همون صفحه single.php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. کسی نیست به بنده حقیر کمک کنه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. نشان ندادن ( فراخوانی نکردن ) کد php در آمار وب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. کسی هست که بتونه به 1نابینا کمک وردپرسی کنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. کد PHP فراخوانی صفحه در پوسته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. کد PHP فراخوانی صفحه در پوسته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. چطوری میتونم یه سایت به این شکل داشته باشم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. شکایت حسابی از انجمن وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. کمک فوری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. کمک فوری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. کد نمایش نظرات یک مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. کمک فوری آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. کمک آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. کمک فوری آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل جدی در نظرات مطالب یا همون صفحه single.php آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. کسی نیست به بنده حقیر کمک کنه ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. نشان ندادن ( فراخوانی نکردن ) کد php در آمار وب سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. کد PHP فراخوانی صفحه در پوسته وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. کد PHP فراخوانی صفحه در پوسته وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 14. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 16. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.