انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

e_hesami


تاریخ عضویت
۳ شهریور ۱۳۹۴ (۸ سال)
آخرین فعالیت
8 سال, 7 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه ای برای تغییر نام تصاویر!!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. عدم عملکرد چاپ و ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. توقف پیاپی سرویس MYSQL هاست!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. صفید شدن صفحه اصلی برای کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. افزونه ای برای تغییر نام تصاویر!!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. عدم عملکرد چاپ و ایمیل آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. توقف پیاپی سرویس MYSQL هاست!! آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  4. صفید شدن صفحه اصلی برای کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.