انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

e_hesami


تاریخ عضویت
۳ شهریور ۱۳۹۴ (۵ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 11 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه ای برای تغییر نام تصاویر!!! آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. عدم عملکرد چاپ و ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. توقف پیاپی سرویس MYSQL هاست!! آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. صفید شدن صفحه اصلی برای کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. افزونه ای برای تغییر نام تصاویر!!! آغازشده: ۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
  2. عدم عملکرد چاپ و ایمیل آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
  3. توقف پیاپی سرویس MYSQL هاست!! آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
  4. صفید شدن صفحه اصلی برای کاربران آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.